Hà Nội: Tập trung hoàn thành dự thảo Quy chế, tổ chức sự kiện, lễ hội hoạt động tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long

05:57 ngày 11/08/2017

(PL&XH)-UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 915/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp báo cáo dự thảo Quy chế quản lý, tổ chức sự kiện, lễ hội hoạt động tại khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổng hợp, rà soát toàn bộ những sự kiện, lễ hội, hoạt động đã tổ chức tại khu di sản trong 5 năm gần đây. Phân tích những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; tổng hợp nhận xét, đánh giá của các cơ quan báo chí, dư luận về các sự kiện, lễ hội, hoạt động. Trên cơ sở đó phân loại những loại hình sự kiện, lễ hội, hoạt động phù hợp tổ chức, loại hình sự kiện, lễ hội, hoạt động không phù hợp tổ chức tại khu di sản; đề xuất tiếp tục tổ chức, không tiếp tục tổ chức loại hình sự kiện, lễ hội, hoạt động. Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là di tích cấp quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, do vậy ưu tiên tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động mang tính chất văn hóa, lịch sử, tôn vinh giá trị khu di sản, khẳng định vị thế của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long; các sự kiện, lễ hội, hoạt động liên quan đến Hà Nội, Việt Nam.

Xây dựng lại dự thảo Quy chế, hoàn thành, báo cáo UBND thành phố trong tháng 8/2017. Nguyên tắc: Các sở, ngành, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội theo thẩm quyền, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình tổ chức sự kiện, lễ hội, hoạt động; báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền. Mời các tỉnh, thành phố, các địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại khu di sản, góp phần tôn vinh, quảng bá giá trị khu di sản, có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ các đoàn trong công tác tổ chức hoạt động.
Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội: Khi tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động tại khu di sản phải mang tính chất, tầm nhìn lâu dài, góp phần quảng bá giá trị khu di sản, thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế; mời đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, lựa chọn cán bộ có trình độ kinh nghiệm về tổ chức sự kiện phối hợp, cùng tham gia thực hiện. Các sự kiện, lễ hội, hoạt động tại khu di sản phải xây dựng kế hoạch và công bô công khai, rộng rãi trước thời gian tổ chức hằng năm để nhân dân, du khách, các công ty du lịch biết, bố trí khách du lịch tham dự. Tháng 12/2017, công bố, thông báo toàn bộ những sự kiện, lễ hội, hoạt động tổ chức tại khu di sản trong năm 2018. Chủ động lựa chọn các đối tác tổ chức các dịch vụ, ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại... phục vụ du khách tham quan khu di sản. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương lắp đặt ngay wifí miễn phí tại khu di sản. Tăng cường, duy trì công tác vệ sinh khu di sản. Yêu cầu toàn bộ khu di sản phải được duy trì vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.

PV

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành