Nhiều địa phương chưa thực hiện được chi hỗ trợ cho hòa giải

11:08 ngày 21/04/2017

(PL &XH) - Do kinh phí dành cho công tác hòa giải ở cơ sở còn rất hạn hẹp, chủ yếu nằm trong kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương, nên chủ yếu phục vụ hoạt động tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu pháp luật.

Theo Bộ Tư pháp, 3 năm triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, có  56/63 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản trong đó quy định cụ thể nội dung chi và mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở. Tuy nhiên đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện được đúng theo quy định.

Cả nước mới chỉ có một số tỉnh, thành phố thực hiện chi thù lao cho hòa giải viên, có kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên của tổ hòa giải trên toàn tỉnh, thành phố như: Vĩnh Long,  Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Quảng Ninh,  Kiên Giang, Lai Châu. Còn lại đa số các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách cho hoạt động hòa giải ở cơ sở nên mới chỉ bảo đảm được một phần mức chi theo quy định. Thậm chí có nhiều tỉnh chưa thực hiện chi hỗ trợ cho tổ hòa giải cũng như chi thù lao hòa giải như: Ninh Bình, Hà Giang, Lào Cai, Quảng Bình, Phú Thọ, Nam Định, Hà Nam.

Do kinh phí dành cho công tác hòa giải ở cơ sở còn rất hạn hẹp, chủ yếu nằm trong kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương, nên chủ yếu phục vụ hoạt động tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu pháp luật.

hoa
Kinh phí khó khăn nên mới chỉ chủ yếu phục vụ hoạt động tập huấn nghiệp vụ, cung cấp tài liệu pháp luật cho hòa giải viên

Phần lớn các tổ hòa giải không có kinh phí dành cho các hoạt động thường xuyên của tổ. Nhiều tỉnh, thành phố chưa thực hiện việc chi thù lao theo vụ, việc cho hòa giải viên trên địa bàn toàn tỉnh. Chưa thực hiện được quy định về “Ngân sách trung ương chi bổ sung cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách để hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở” (theo quy định tại Điều 6 của Luật); chưa huy động, khuyến khích được các tổ chức, cá nhân đóng góp, hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở (theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP).

Tính đến tháng 12/2016, cả nước có 111.649 tổ hòa giải với tổng số 661.183 hòa giải viên. Số lượng thành viên của mỗi tổ hòa giải là khác nhau, nhưng trung bình từ 05 - 07 hòa giải viên/tổ. Nhìn chung, hoạt động hòa giải ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tỷ lệ hòa giải thành cao. Tỷ lệ vụ, việc hòa giải thành năm sau đều tăng hơn so với năm trước.

 

Thanh Hải / PL & XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành