Xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế gian dối khiến dịch bệnh lây lan...

Rõ ràng, hành vi trốn hoặc gian dối khi khai báo y tế với cơ quan chức năng của một số trường hợp có biểu hiện mắc bệnh khi nhập cảnh vào Việt Nam, nhất là ở khu vực sân bay đã gây ra hậu quả không hề nhỏ.

Đình Tuệ - Lê Vân - Công Phương

|< < 1 2 3 4 5 > >|