Triển khai công tác tư pháp năm 2018

UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 5 tập thể

Cập nhật: 17:49 | 11/01/2018
“Tư pháp cần bám sát chủ đề năm 2018 đã được thành phố lựa chọn “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", hướng mạnh về cơ sở” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018 diễn ra ngày 11-1.

Theo Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn, năm 2018, Hà Nội tiếp tục kiên trì thực hiện mạnh mẽ sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh CCHC trong đó hướng tới việc xây dựng chính quyền điện tử, thực thi nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính nhằm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Đây là những nội dung được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố nhấn mạnh, chọn là chủ đề công tác của năm. Vì vậy, công tác Tư pháp của thành phố cũng cần quán triệt sâu sắc những định hướng này. Tiếp tục cố gắng, tham gia sâu hơn, có chất lượng hơn để tham mưu UBND TP thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, đồng thời xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy đầu tư phát triển; giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần cùng các ban, ngành thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2018,

“Tư pháp cơ sở vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, do đó cần tập trung củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước; đánh giá, nhìn nhận cụ thể những sự việc gây bức xúc, mâu thuẫn do thiếu hiểu biết pháp luật tại cơ sở để có phương pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả.

PBGDPL phải đi vào được những điểm “nóng” về an toàn trật tự xã hội, tệ nạn xã hội vì người dân không hiểu biết pháp luật, sẽ dễ vi phạm pháp luật. Sở Tư pháp phải tham mưu cho thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn kiểm tra đi các huyện, xã, thôn, bản, đánh giá thực tế tình hình hiểu biết pháp luật tại cơ sở nhằm có những quyết sách trong công tác PBGDPL và phương pháp tiếp cận pháp luật hiệu quả đến từng người dân”, Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn lưu ý.

ubnd tp ha noi tang co don vi xuat sac phong trao thi dua cho 12 tap the ca nhan
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" cho 5 tập thể trong đó có Báo PL&XH

Đánh giá kết quả năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: Công tác Tư pháp của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp từ thành phố đến cơ sở trong hoạt động quản lý nhà nước ở Thủ đô tiếp tục được củng cố và nâng cao, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả hơn.

Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò tham mưu của ngành Tư pháp đối với chính quyền các cấp của thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2017, thực hiện năm kỷ cương hành chính của thành phố ngày càng chủ động hơn, đúng việc và có hiệu quả...

Nổi bật, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL có sự chủ động, có tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành kinh tế, xã hội của UBND TP Sở Tư pháp đã vào cuộc sâu hơn, thường xuyên hơn, đóng góp hiệu quả hơn ý kiến pháp lý để giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng... của thành phố.

Về dự và phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng về sự phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội thời gian qua. Thứ trưởng đánh giá “trong công tác tư pháp, Hà Nội là thành phố luôn bám sát Chương trình trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp đề ra. Có sự triển khai thống nhất, đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô (từ năm 2014 đến năm 2016 xếp hạng A)”.

ubnd tp ha noi tang co don vi xuat sac phong trao thi dua cho 12 tap the ca nhan
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Năm 2018, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng yêu cầu Hà Nội bám sát chỉ đạo của Bộ, ngành, chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 2018; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đặc biệt cần chủ động phản ứng chính sách nhất là với những chính sách không phù hợp liên quan đến người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp; đẩy mạnh công tác PBGDPL theo hướng đi vào thực chất, hiệu quả, cần phát huy những cách làm mới, sáng tạo, tránh lối mòn. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hộ tịch. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, đấu giá tài sản, công chứng, luật sư...

Tại hội nghị 3 tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; 39 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp; 12 tập thể, cá nhân được UBND TP tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 51 tập thể, cá nhân được UBND TP khen thưởng trong công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ cở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Báo Pháp luật & Xã hội đã được UBND TP tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”; bà Võ Thúy Quỳnh – Phó Trưởng phòng Trị sự, Báo Pháp luật & Xã hội được UBND thành phố tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Thanh Hải