Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn

16:06 ngày 19/05/2017

(PL&XH) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3_du3034-450
Ảnh minh họa

Quy chế bao gồm 3 chương và 13 điều quy định mục tiêu, nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, về nguyên tắc phối hợp, công tác phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố phải tuân thủ các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đảm bảo chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin về người nước ngoài phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin người nước ngoài phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm tránh làm phiền hà đến người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn thành phố.

Về hình thức phối hợp: Thông tin có yếu tố nước ngoài được trao đổi, báo cáo, cập nhật, đồng nhất, khai thác thông qua chương trình phần mềm dữ liệu dùng chung về người nước ngoài do UBND thành phố xây dựng. Thông qua chương trình phần mềm này, các cơ quan chức năng sẽ được phân quyền khai thác thông tin theo phạm vi địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề phụ trách. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành. Thông qua quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo quy định của UBND thành phố và các hình thức khác.

T.Quang

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành