Hà Nội đề ra các nhiệm vụ trọng tâm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

12:27 ngày 21/04/2017

(PL&XH) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, có 7 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020.

pccc
Ảnh minh họa

Đi đôi với tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC&CNCH; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; phát triển phong trào toàn dân PCCC&CNCH; nâng cao hiệu lực, hiệu qua công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH của các cấp chính quyền; các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC; xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng đáp ứng yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”; xây dựng phương án, cơ chế vận hành để huy động tối đa nguồn lực trong xử lý các tình huống cháy, nổ và CNCH; ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vục PCCC&CNCH..., thành phố ưu tiên cho công tác quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ công tác PCCC&CNCH.

Theo đó, thành phố giao Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tỏa ngay các công trình, vật kiến trúc, cọc, bục, barie không phù hợp, cản trở công tác chữa cháy, CNCH trên các tuyến phố, các đường nội đô, ngoại đô của thành phố (thực hiện trong quý II/2017).

Cùng với đó, giao Sở Xây dựng chủ trì đề xuất UBND thành phố xây dựng, lắp đặt bổ sung các trụ cấp nước chữa cháy, bể nước dự trữ chữa cháy tại các khu dân cư, các khu đô thị, xây dựng các bến lấy nước, hố ga thu nước tại các hồ chứa nước trữ lượng lớn (thực hiện trong năm 2017 và 2018).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan trong quá trình lập dự án quy hoạch, cải tạo các khu dân cư, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề... phải đảm bảo việc quy hoạch, cải tạo đồng bộ về giao thông, cấp điện, nước, thông tin liên lạc... đáp ứng yêu cầu về an toàn PCCC.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Cảnh sát PC&CC thành phố và sở, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện nội dung Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND thành phố về “Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH của thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh thực hiện quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển mạng lưới các đơn vị Cảnh sát PCCC. Đến năm 2020, 100% các quận, huyện, thị xã, các địa bàn phức tạp, nguy hiểm về cháy, nổ có đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp theo quy hoạch phát triển mạng lưới lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

T.Q

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành