Hà Nội: Đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

14:49 ngày 16/07/2017

(PL&XH) - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Chưa có tên
Ảnh minh họa

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu, đến năm 2020: Quy mô dân số trên địa bàn thành phố đạt mức 8,5 triệu người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,2%; giảm tỷ suất sinh bình quân 0,1%o/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân 0,1%/năm; tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh ít nhất 75%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt ít nhất 85%; tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 114 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ở mức 8%.

Để đạt được chỉ tiêu trên, thành phố sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự tham gia của các ngành, đoàn thể. Các cấp, các ngành coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, là một nội dung trọng tâm trong chương trình hoạt động của chính quyền và các ngành, đoàn thể; gắn dân số với phát triển, đưa mục tiêu, chỉ tiêu dân số là một trong các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng đầu trong kế hoạch hằng năm, 5 năm và từng giai đoạn của địa phương.

Xây dựng các văn bản chỉ đạo của quận, huyện, thị xã về thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2016-2020, trong đó chú trọng mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; động viên khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách dân số và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm chính sách dân số.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, miền và từng nhóm đối tượng; ưu tiên các đối tượng khó tiếp cận thông tin và dịch vụ DS - SKSS - KHHGĐ ở địa bàn khó khăn, địa bàn có đồng bào dân tộc và địa bàn có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, tỷ số giới tính khi sinh còn cao. Tiếp tục đưa nội dung thực hiện chính sách DS-KHHGĐ vào hương ước, quy ước của cộng đồng...

T.Quang

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành