Hà Nội: Tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

08:16 ngày 16/02/2017

(PL&XH) - Ngày 14/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về tăng cường công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị theo hướng tăng dần số người điều trị tại cộng đồng và khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện. Với các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ, tư vấn, tạo việc làm, kết hợp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020, tổ chức cai nghiện cho 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các biện pháp, hình thức phù hợp. Cụ thể, tổ chức điều trị, cai nghiện cho 17.700 lượt người nghiện ma túy: Cai nghiện ma túy bắt buộc cho 2.500 người; cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện cho 8.000 lượt người; điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone cho 6.000 lượt người, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng động 1.200 lượt người;

100% người hoàn thành cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp;

Duy trì hoạt động từ 15-40 CLB quản lý sau cai (B93) phấn đấu 80% CLB có số buổi và thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn, hiệu quả;

100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề; 50% số người cai nghiện có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm. Cụ thể: dạy nghề cho 1.200 người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện và cộng đồng; các địa phương hỗ trợ vốn, tạo việc làm cho 100 người sau cai nghiện;

100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại các cơ sở cai nghiện và xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ.

PV

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành