Hà Nội: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai

16:42 ngày 20/04/2017

(PL&XH) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 92/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2017.

6a8aff871ff588b69ed0f20cfa928e10
Ảnh minh họa

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố phải tập trung xây dựng phương án cụ thể, thiết thực liên quan tổ chức chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai hạn chế thấp nhất hậu quả; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực của địa phương.

Sau Hội nghị này, các đơn vị tổ chức Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2016, khắc phục những tồn tại, hạn chế yếu kém; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm 2017 cụ thể, chi tiết; thường xuyên theo dõi những yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu, kịp thời kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án đảm bảo sát thực tế, khả thi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, các điều kiện đảm bảo để thực hiện phương án phòng, chống thiên tai, lụt, bão theo phương châm “4 tại chỗ”.

Khi xảy ra mưa bão, úng ngập, các tình huống thiên tai, phải nhanh chóng huy động mọi lực lượng, nguồn lực tham gia phòng chống, khắc phục kịp thời. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ và địa bàn chỉ huy cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo. Trong chỉ đạo cần khẩn trương, quyết liệt, cụ thể, đồng thời phải bám sát vào các dự báo và địa bàn để đưa ra các giải pháp giải quyết một cách hiệu quả các tình huống, một cách thiết thực.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra ngay các tuyến đê trên địa bàn, nhất là các điểm xung yếu, những khu vực nguy hiểm trên địa bàn, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/5/2017. Xây dựng phương án và chủ động tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão, lũ, úng ngập, thiên tai xảy ra; dự trữ lương thực, thuốc men, cây, con giống, hàng hóa, vật tư thiết yếu để khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, lụt, bão. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống lũ, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai; vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống lũ, bão và giảm nhẹ thiên tai. Các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn ven đê chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan ngăn chặn và xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều ngay từ khi mới phát sinh.

T.Q

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành