Hà Nội: Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

10:17 ngày 16/02/2017

(PL&XH) - Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản số 545-CV/TU chỉ đạo về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

ha-noi-ban-hanh-bo-quy-tac-ung-xu-cho-cong-chuc_24954760
Ảnh minh họa

Ngày 25/01/2017, UBND Thành phố đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội kèm Quyết định số 522/QĐ-UBND. Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nội dung của Quy tắc ứng xử, Thường trực Thành ủy yêu cầu các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc khẩn trương quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung của Quy tắc ứng xử tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của đội ngũ cán bộ trong việc thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”; người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của Thủ đô và đất nước.

Cán bộ trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy cần nắm vững và thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Quy tắc ứng xử, đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu; vận động, giám sát, nhắc nhở đồng nghiệp cùng thực hiện. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện; định kỳ đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Quy tắc ứng xử để xếp loại thi đua hàng năm.

PV

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành