Hà Nội triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

07:45 ngày 16/07/2017

(PL&XH) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 206/UBND-BC về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017.

6f39d9876873662131efbab2d0f46f32
Ảnh minh họa

Theo đánh giá, trong 6 tháng qua, công tác tư pháp trên địa bàn thành phố được các sở ngành, quận, huyện triển khai tương đối chủ động, đồng bộ, kịp thời. Một số nhiệm vụ đạt kết quả tốt như: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nhiều tiến bộ, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế, xã hội của UBND thành phố. Việc triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, các chương trình, kế hoạch được quan tâm, chú trọng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đạt được nhiều kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền phổ biến về cải cách tư pháp được chú trọng...

Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp được tập trung triển khai hơn so với trước. Qua thanh tra đã xử lý nghiêm và giải quyết những tiêu cực, sai phạm của các đơn vị luật sư, công chứng. Hoạt động Bổ trợ tư pháp tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh xã hội hóa thủ tục hành chính của thành phố được đẩy mạnh kiểm tra rà soát và đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho người dân khi thực hiện tại các cơ quan nhà nước. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho ngươi dân trong lĩnh vực tư pháp được mở rộng trên địa bàn thành phố bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác tư pháp đã đóng góp quan trọng, hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Để công tác tư pháp của thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn nữa, góp phần đắc lực nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành mọi mặt kinh tế xã hội thành phố, UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, cùng với việc làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp; kiểm soát TTHC; hành chính tư pháp; xây dựng, kiện toàn tổ chức, hoạt động của ngành Tư pháp, thành phố sẽ tập trung cho công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể, tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan tư pháp từ thành phố đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, trang thiết bị làm việc hiện đại cho các cơ quan tư pháp.

Phối hợp xây dựng đề án số hóa sổ sách, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thành phố, đề án về quản lý xử lý vi phạm hành chính của thành phố. Tiếp tục mở rộng việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến các TTHC khác trong lĩnh vực tư pháp.

T.Quang

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành