Ngành tư pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

14:23 ngày 16/02/2017

(PL&XH) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa Quyết định ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2017. Một trong những nội dung đáng chú ý của Kế hoạch là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, sẽ xây dựng và triển khai Phần mềm hỗ trợ thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; Xây dựng, bổ sung các trang thông tin thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp; cung cấp các thông tin cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ theo quy định; chia sẻ thông tin với các cơ quan hành chính khác một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời;Xây dựng Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự giai đoạn 2; Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp để xây dựng, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến đã được xây dựng như: lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bổ trợ tư pháp, con nuôi.

thong tin
Ảnh tư liệu: Ngành Tư pháp sẽ tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

 

Cũng theo Kế hoạch, ngành Tư pháp sẽ xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia. Tiếp tục triển khai dự án "Thí điểm thiết lập Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch": Triển khai Phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho tất cả các tỉnh, TP đủ điều kiện; triển khai mở rộng phần mềm hộ tịch cho một số tỉnh, TP; thực hiện đánh giá đúc kết kinh nghiệm và xây dựng Dự án khả thi cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Nâng cấp phần mềm quản lý lý lịch tư pháp phiên bản cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và phiên bản cho các Sở Tư pháp; Xây dựng phần mềm quản lý nuôi con nuôi trong nước, quản lý dữ liệu trẻ em là con của công dân Việt Nam và người nước ngoài; Xây dựng phần mềm quản lý nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Xây dựng triển khai thí điểm Cơ sở dữ liệu điện tử về thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Xây dựng Phần mềm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Hỗ trợ theo dõi, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, pháp lệnh; văn bản quy phạm pháp luật; Phát triển Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án dân sự và báo cáo thống kê thi hành án dân sự; triển khai cho các Cục Thi hành án dân sự đủ điều kiện triển khai; Tiếp tục xây dựng, triển khai, nâng cấp các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong một số lĩnh vực trọng tâm như: thống kê; thi hành án dân sự; trợ giúp pháp lý; bổ trợ tư pháp; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật,...

Triển khai thực hiện kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm: Đưa nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin vào kế hoạch công tác năm 2017, đảm bảo ứng dụng, phát triển, công nghệ thông tin là nội dung bắt buộc trong từng kế hoạch công tác, từng đề án, dự án đầu tư của cơ quan, đơn vị.

Nguyên An / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành