Ban Dân tộc Hà Nội:

Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

15:42 ngày 12/08/2017

(PL&XH) - Cùng với việc thực hiện tốt các chương trình công tác theo kế hoạch, Ban Dân tộc Hà Nội còn tăng cường làm tốt các hoạt động đối ngoại, nhằm trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc (CTDT) và chính sách dân tộc (CSDT).

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Uỷ ban Dân tộc, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và sự phối kết hợp của các cấp, các ngành TP và các địa phương vùng dân tộc miền núi của TP, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Dân tộc Hà Nội đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ do TP giao đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu, tổ chức thực hiện các chương trình, CSDT đạt hiệu quả.

Cùng với việc thực hiện tốt các chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017 theo kế hoạch, Ban Dân tộc Hà Nội còn tăng cường làm tốt các hoạt động đối ngoại. Một trong những hoạt động đối ngoại được Ban Dân tộc Hà Nội tổ chức là ngày 4-8-2017 tại Thanh Hóa, Ban Dân tộc Hà Nội đã có buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực CTDT, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai cơ quan làm CTDT.

nh
Hai cơ quan làm công tác dân tộc chụp ảnh lưu niệm. ảnh: Kim Nhung

 

Tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa đã thông tin cho nhau khái quát một số nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội của TP Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng. Cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về CTDT và thực hiện CSDT, các kinh nghiệm cũng như mô hình phát triển sản xuất của đồng bào DTTS tại địa phương. Qua đó, cùng nhau chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và những kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện CTDT, CSDT, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả trong quản lý Nhà nước về CTDT.

Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc Hà Nội cho biết, những năm qua Ban Dân tộc Hà Nội cùng với việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc của Trung ương, đã tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo TP Hà Nội ban hành chương trình, kế hoạch đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế của vùng dân tộc, miền núi Thủ đô, qua đó đã huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống đối với các chương trình, kế hoạch đặc thù đó. Cụ thể như UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 166 ngày 30-11-2012 (giai đoạn 2011-2015) và Kế hoạch 138 ngày 15-7-2016 (giai đoạn 2016-2020) về “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô Hà Nội”, theo đó TP Hà Nội đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng đối với các địa phương vùng DTTS để phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, những tháng đầu năm 2017, Ban Dân tộc Hà Nội phối hợp với các Sở, ban, ngành của TP Hà Nội tổ chức thành công hội nghị biểu dương hộ gia đình làm kinh tế giỏi, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong đồng bào DTTS của Thủ đô; Chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS; Hội nghị trao học bổng khuyến học, khuyến tài; Hội thi thể thao DTTS các xã dân tộc miền núi, các trường dân tộc nội trú trên địa bàn TP Hà Nội... Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc, đặc biệt đến nay vùng dân tộc, miền núi của Thủ đô không còn thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Lắng nghe những chia sẻ cùng những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong việc thực hiện CTDT, CSDT của thủ đô Hà Nội, đồng chí Lương Văn Tưởng, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, những chia sẻ của Ban Dân tộc Hà Nội hết sức thiết thực để Thanh Hóa vận dụng vào CTDT của địa phương. Đồng thời cũng cho biết những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục ở vùng dân tộc, miền núi của Thanh Hóa. Trong những năm qua các chương trình, dự án, CSDT được triển khai kịp thời, đảm bảo tiến độ, đúng địa bàn, đối tượng thụ hưởng, đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và được triển khai đồng bộ, hiệu quả đã góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế miền núi theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cấp, đầu tư tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể; chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh.

Buổi giao lưu, học hỏi lẫn nhau là cơ hội giúp các lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Ban Dân tộc Hà Nội và Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa trao đổi những nội dung thiết thực đối với CTDT trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của những người làm CTDT để thực hiện có hiệu quả hơn nữa CTDT và CSDT tại mỗi địa phương.

Khánh Phong - Nhật Minh / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành