Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội: Nhiều tiêu chí đạt và tăng cao

12:59 ngày 10/08/2017

(PL&XH) - Mặc dù thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới, với nhiều tiêu chí cao hơn so với trước đây, nhưng các xã thuộc các huyện trên địa bàn Hà Nội đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện; có nhiều tiêu chí đạt tăng thêm so với quý 1-2017 như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo… không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Đây là thông tin được bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội cung cấp tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 8-8.

Đánh giá về kết quả thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP trong quý 1-2017, bà Huyền cho rằng: Nhìn chung sản xuất nông nghiệp được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ thương mại. Đã hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao.

Hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu có chất lượng, đáp ứng cơ bản yêu cầu của nhân dân như: Chuỗi RAT ở HTX rau quả sạch Trúc Sơn, Chương Mỹ, chuỗi sản xuất tiêu thụ gà đồi, chuỗi sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ, chuỗi sản xuất và tiêu thụ hoa nhài Sóc Sơn, chuỗi sản xuất và tiêu thụ lúa chất lượng cao tại Ứng Hòa, chuỗi sản xuất tiêu thụ chè an toàn Ba Vì…

Thu nhập và đời sống của nhân dân ngày một được cải thiện, an ninh trật tự an toàn xã hội nông thôn ngày càng được củng cố. Đã quản lý tốt công tác phòng trừ dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi. Kết quả dồn điền đổi thửa được 78.748,3/76.281,6ha (đạt 103,2%), vượt 2.466,7ha so với kết hoạch TP giao.

ba Huyen
Bà Hoàng Thị Huyền, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội: Hà Nội đã hình thành được chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: V.H

 

Mặc dù thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới, với nhiều tiêu chí cao hơn so với trước đây, tuy nhiên các xã đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nhiều tiêu chí đạt tăng thêm so với quý 1-2017: Giao thông tăng 6 xã, thủy lợi tăng 13 xã, cơ sở vật chất văn hóa 5 xã, hộ nghèo tăng 8 xã… không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí.

Các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đều đã và đang quan tâm chỉ đạo thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh đó, các tiêu chí liên quan tới đời sống văn hóa, tinh thần được các địa phương rất quan tâm, các tổ chức chính trị cơ sở vào cuộc quyết liệt tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhiều địa phương đã phát động phong trào thực hiện đường có hoa, nhà có số, phố có tên giống như huyện Đan Phượng, Thanh Trì, Phú Xuyên…

“Thậm chí trong tổ chức thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu trong việc phát động phong trào thực hiện tang văn minh, bên cạnh tuyên truyền, vận động hỏa táng đối với người quá cố, huyện Đan Phượng còn chỉ đạo các xã xây dựng nhà tiếp nhận tro hỏa táng văn minh, trang nghiêm tại các nghĩa trang của xã theo quy chế dân chủ để tiết kiệm đất cũng như động viên tinh thần nhân dân địa phương trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, bà Huyền dẫn chứng.

Cùng đó, ngân sách TP đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và dành nguồn lực đáng kể đầu tư cho xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay là 7.391.844 triệu đồng, tăng thêm 200.428 triệu đồng so với quý 1/2017. Mặt khác, các địa phương tích cực tuyên truyền vận động các DN và nhân dân tự nguyện đóng góp phong trào xây dựng nông thôn mới kết quả từ năm 2016 đến nay được 1.394.543 triệu đồng, tăng 217.583 triệu đồng so với quý 1-2017; vốn dân đóng góp là 682.33 triệu đồng…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, bà Huyền cũng chỉ rõ một số tồn tại hạn chế về: Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ; chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chưa thu hút được các hộ, DN đầu tư-nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, giết mổ gia súc, gia cầm…

Sản xuất nông nghiệp vẫn là quy mô nhỏ, phạm vi hộ gia đình; năng suất, chất lượng sản phẩm hiệu quả đầu tư chưa cao, chưa xứng tầm với nông nghiệp Thủ đô của cả nước. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là nỗi lo của người dân Thủ đô. Đầu ra sản phẩm nông nghiệp còn thiếu tính bền vững. Giá cả sản phẩm chăn nuôi thấp, giá thịt lợn giảm mạnh đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp và thu nhập của nông dân. Tuy đã hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nhưng số lượng còn ít, việc triển khai còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn.

Nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng nông thôn mới chủ yếu là nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Công tác môi trường chưa thực sự được quan tâm đúng mức, đặc biệt ở một số làng nghề chưa có giải pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu, làm cho đời sống sinh hoạt của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Nhiệm vụ đặt ra trong công tác xây dựng nông thôn mới từ nay đến cuối năm gồm: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng, điều chỉnh nông thôn mới theo tiêu chí mới; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội; tích cực xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Vân Hà / PL&XH

  • Từ khóa:
Dự báo thời tiết các tỉnh thành