Xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không giải trình được

Cập nhật: 10:50 | 12/07/2017
(PL&XH) – Để có cơ sở xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không giải trình được một cách hợp lý của những người thuộc diện phải kê khai tài sản, Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi đã bổ sung một chương mới quy định về nội dung này.

Theo Điều 71 Dự thảo, cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu hoặc đề nghị người có thẩm quyền yêu cầu người đang trực tiếp quản lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không được giải trình một cách hợp lý giữ nguyên hiện trạng tài sản, phong tỏa tài khoản, kiểm soát tài sản, thu nhập khi có dấu hiệu tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc chuyển dịch tài sản, thu nhập.

Căn cứ quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật khác có liên quan, cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập đề nghị Tòa án cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để quản lý tài sản, thu nhập không được kê khai hoặc không được giải trình một cách hợp lý.

Dự thảo cũng nêu rõ, trong trường hợp qua xác minh kết luận tài sản, thu nhập thực tế của người có nghĩa vụ kê khai lớn hơn tài sản, thu nhập đã kê khai, thì cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm: Yêu cầu cơ quan quản lý thuế xem xét, xử lý và truy thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế nếu người có nghĩa vụ kê khai giải trình được một cách hợp lý nguồn gốc của phần tài sản, thu nhập chênh lệch; Khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án cấp có thẩm quyền để phán quyết về quyền sở hữu đối với phần tài sản, thu nhập chênh lệch nếu người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được một cách hợp lý.

Người có nghĩa vụ kê khai khi bị kết luận có tài sản, thu nhập kê khai không trung thực có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.

Kết quả xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không được giải trình một cách hợp lý phải được công khai. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý tập trung bản kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm thực hiện việc công khai theo quy định tại Mục 1 Chương II của Dự thảo luật.

 

H.L / PL&XH