trang-thong-tin-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat so-tu-phap
cong khai ho so dien tu cua cac ung vien giao su pho giao su tai co so giao duc dai hoc
Để việc xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, Bộ GD&ĐT yêu cầu vừa có công văn gửi thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019. Theo đó, yêu cầu các hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải được công khai trên trang điện tử của các trường.