trang-thong-tin-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat so-tu-phap
  • gia tri nhan van co that tu mon do gia dang quy
    Nhiều người cho rằng, cứ “đồ giả” là xấu, cần “tẩy chay”, loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Thế nhưng, có một thứ đồ giả lại có giá trị thật khi giúp người sử dụng xóa đi mặc cảm để tự tin hòa nhập với cộng đồng: Đó chính là những bộ tóc giả dành cho các bệnh nhân ung thư.