kiểm tra 20 đơn vị của Hà Nội

5 quận, huyện có đơn vị cấp xã đạt tỷ lệ 100% chuẩn tiếp cận pháp luật

Cập nhật: 23:08 | 10/07/2018
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 và quý I/2018…
Thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã được niêm yết rõ ràng, ảnh minh họa.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại 20 đơn vị (quận Nam Từ Liêm, phường Cầu Diễn, quận Ba Đình, phường Quán Thánh, quận Hai Bà Trưng, phường Quỳnh Lôi, quận Long Biên, phường Giang Biên, huyện Gia Lâm, xã Yên Viên, huyện Thạch Thất, xã Phú Kim, huyện Chương Mỹ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Ba Vì, xã Tản Lĩnh, huyện Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Phú Xuyên, xã Phúc Tiến).

Qua kiểm tra thực tế việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) của các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cho thấy, về cơ bản, công tác này đã được các quận, huyện, xã, phường, thị trấn trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28-7-2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đối với cấp huyện, đã thực hiện việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL theo đúng quy trình, như: Tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ hồ sơ, thẩm tra hồ sơ, xây dựng báo cáo thẩm tra hồ sơ, họp Hội đồng đánh giá TCPL cấp huyện, hoàn thiện hồ sơ và ra Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; công bố danh sách các phường, xã đạt chuẩn TCPL, danh sách các phường, xã chưa đạt chuẩn TCPL trên cổng thông tin điện tử của UBND quận, huyện.

5 quận, huyện có đơn vị cấp xã đạt tỷ lệ 100% chuẩn tiếp cận pháp luật như: Ba Đình, Gia Lâm, Thạch Thất, Đan Phượng, Hai Bà Trưng. Quận Long Biên: 4/14, Quận Nam Từ Liêm: 4/10, Huyện Phú Xuyên: 6/28, Huyện Chương Mỹ: 3/32, Huyện Ba Vì: 6/31 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đối với cấp xã, các phường, xã, thị trấn đã tổ chức đánh giá theo đúng quy trình. Đó là: Rà soát, theo dõi, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL; tổng hợp kết quả chấm điểm, dự thảo báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn TCPL; họp đánh giá cấp xã đạt chuẩn TCPL; lập hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL; hoàn thiện, gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL.

Hồ sơ, tài liệu kiểm chứng: Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn TCPL đảm bảo đúng theo quy định; Tài liệu kiểm chứng các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chuẩn TCPL cơ bản đã được đưa vào hồ sơ. Trong đó, các phường thuộc quận Long Biên đã thực hiện tốt nội dung này bảo đảm đầy đủ theo đúng quy định.

Đỗ Phương