73,96% kiến nghị cử tri được trả lời bằng việc cung cấp thông tin

Cập nhật: 17:11 | 15/05/2018
Thông qua 1.383 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ tư, 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.099 kiến nghị của cử tri.

Ngày 15-5, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, UBTVQH đã cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XIV.

Trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua 1.383 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.099 kiến nghị của cử tri.

Trong đó, có 1.993 kiến nghị (chiếm 95% tổng số kiến nghị cử tri về công tác điều hành của Chính phủ). Các kiến nghị cũng tập trung về nông nghiệp, nông thôn; giải quyết việc làm, an sinh xã hội; tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính…

Về hoạt động lập pháp, cử tri tiếp tục kiến nghị cần nâng cao chất lượng xây dựng luật, pháp lệnh; nâng cao trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị dự thảo luật trình Quốc hội.

Về hoạt động giám sát, cử tri tiếp tục kiến nghị Quốc hội tập trung giám sát những vấn đề bức xúc trong xã hội như: công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tình hình nợ công, bội chi ngân sách nhà nước; tiến độ thực hiện và chất lượng các công trình, dự án do Nhà nước làm chủ đầu tư; an toàn thực phẩm; quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; hoạt động điều tra, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng.

7396 kien nghi cu tri duoc tra loi bang viec cung cap thong tin
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo giám sát trả lời kiến nghị cử tri (ảnh: quochoi.vn)

Trong tổng số 1.993 kiến nghị, có 1.474 kiến nghị (chiếm 73,96%) được trả lời bằng việc cung cấp thông tin cho cử tri. Có 162 kiến nghị (chiếm 8,13%) đã được tiếp thu, giải quyết dứt điểm.

Do nhiều nguyên nhân như thiếu kinh phí, nguồn lực, hoặc cần tổng kết, đánh giá thực tiễn... nên hiện còn có 357/2.099 kiến nghị cử tri đã được các bộ, ngành tiếp thu và đang trong quá trình giải quyết.

Bên cạnh đó, chất lượng tổng hợp các kiến nghị cử tri qua tiếp xúc cử tri của một số Đoàn ĐBQH còn bất cập, nhiều kiến nghị của cử tri được Chính phủ, các bộ, ngành, trả lời bằng hình thức cung cấp thông tin về các văn bản đang có hiệu lực pháp luật…

Công tác giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh còn chưa được các cơ quan của QH quan tâm đúng mức, chưa được thực hiện thường xuyên nên hiệu quả còn chưa cao.

Việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, sửa đổi các văn bản pháp luật không phù hợp thực tiễn theo ý kiến phản ánh của cử tri còn chậm, thậm chí rất chậm.

Kiến nghị của cử tri về việc cải cách thủ tục hành chính, triển khai chủ trương cắt giảm giấy phép con, điều kiện đầu tư, kinh doanh chưa được tích cực thực hiện ở một số địa phương. Cụ thể trong tổng số 243 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và 5.719 điều kiện đầu tư kinh doanh. Đến nay, mới chỉ có Bộ Công thương phê duyệt cắt giảm 675 điều kiện, các bộ: Xây dựng, Y tế, Giao thông Vận tải… mới chỉ đưa ra phương án để xin ý kiến. Hầu hết, các bộ, ngành còn lại chưa có thông báo sẽ dự kiến cắt giảm bao nhiêu.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đề nghị, cần quan tâm đến chất lượng trả lời các kiến nghị của cử tri. Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, cần làm rõ những tồn tại trong trả lời kiến nghị cử tri là do pháp luật, do cơ chế phối hợp thực hiện, hay do năng lực cán bộ?. Nếu do năng lực của cán bộ thì cần có lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, UBTVQH cơ bản tán thành với đánh giá về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan của Quốc hội, 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, cơ quan của Quốc hội đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc trả lời không đúng, không đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri, tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, khắc phục tình trạng tiếp xúc cử tri chuyên nghiệp, đại cử tri.

“Tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận thuận lợi cho công tác giám sát. Phải làm rõ thêm các tồn tại, hạn chế về vấn đề tổ chức, về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan của các bộ, ngành trong việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nói.

Phương Thảo