Bắc Từ Liêm: Phát động thi đua thực hiện tốt Bộ Quy tắc ứng xử

Cập nhật: 11:14 | 15/05/2018
UBND quận Bắc Từ Liêm vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC), người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội trên địa bàn quận.

Theo đó, phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm gắn với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Người tốt việc tốt”, “Gương điển hình tiên tiến”, “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Văn minh đô thị trên địa bàn quận...

Định kỳ 6 tháng, một năm sẽ tổ chức đánh giá sơ kết, nêu gương những tấm gương thực hiện tốt, tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử. Đồng thời phê bình những cá nhân có những thái độ, hành vi ứng xử trái với quy tắc và có những biện pháp xử lý kịp thời đối với những cá nhân cố tình vi phạm.

bac tu liem phat dong thi dua thuc hien tot bo quy tac ung xu
Nhiều hoạt động thiết thực đưa bộ quy tắc ứng xử đi vào cuộc sống đã được quận Bắc Từ Liêm tích cực triển khai. Ảnh minh họa

Ngoài ra để đông đảo CB, CC, VC, người lao động biết và thực hiện bộ Quy tắc ứng xử, quận sẽ tập trung tuyên truyền các nội dung của quy tắc trên trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức phù hợp như: Cổng thông tin điện tử, đài phát thanh các phường, bảng tin, nơi sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư, nhà văn hóa, các tổ dân phố...

Tổ chức các Hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề Quy tắc ứng xử và gắn với các quy định của Luật Cán bộ, Công chức năm 2008; Luật Viên chức 2010; Lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị... Niêm yết công khai Quy tắc ứng xử bằng khung treo cỡ lớn tại trụ sở làm việc của quận, phường và các đơn vị thuộc quận đóng trên địa bàn ở vị trí dễ nhìn để được nhắc nhở thực hiện hàng ngày.

Thực hiện việc dán hoặc thiết kế mẫu để bàn Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động (theo mẫu của Sở Văn hóa và Thể thao) trên bàn làm việc của CB, CC, VC, người lao động thuộc quận và 13 phường. Hàng tháng, trong buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của phòng, ban, đơn vị có đánh giá kết quả thực hiện quy tắc ứng xử. Nghiêm túc, kịp thời nhắc nhở, phê bình, chấn chỉnh các CB, CC, VC, người lao động vi phạm (là tiêu chí đánh giá, phân loại của cán bộ, công chức hàng năm).

Thanh Hải