Ban Dân tộc Hà Nội: Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm

Cập nhật: 07:17 | 16/10/2018
Trong 9 tháng đầu năm 2018, đội ngũ cán bộ, công chức Ban Dân tộc TP Hà Nội đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chương trình công tác

Ban Dân tộc TP Hà Nội thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, Ban Dân tộc TP đã hướng dẫn UBND các huyện tiến hành rà soát, xác định đối tượng và nhu cầu vốn, đồng thời phối hợp với các sở, ngành TP có liên quan, xây dựng Kế hoạch trình UBND TP phê duyệt, dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 21,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2019.

Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND TP xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2010-2017; hướng dẫn UBND các huyện Ba Vì, Mỹ Đức tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/QĐ-TTg.

ban dan toc ha noi no luc thuc hien nhiem vu trong tam
Diện mạo mới ở xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất, Hà Nội). (Ảnh: Khánh Phong)

Theo đó, UBND huyện Mỹ Đức đã thực hiện chi trả trực tiếp cho 399 hộ nghèo với tổng kinh phí là 256.050.000 đồng, đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng; Thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP, Ban Dân tộc đã thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND TP trên địa bàn các huyện vùng dân tộc, miền núi... Tại các huyện có các xã vùng dân tộc, miền núi công tác dân tộc luôn được coi trọng, chủ động tích cực triển khai Đề án khôi phục, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Huyện Quốc Oai đã tổ chức 2 buổi ngoại khóa giới thiệu về bản sắc văn hóa dân tộc Mường cho 400 em học sinh và tổ chức các lớp tập huấn cồng chiêng cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, để đẩy mạnh phát triển sản xuất, huyện Thạch Thất đã tổ chức 3 lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp cho trên 600 lượt đại biểu tham gia thuộc 3 xã Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung và tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong cho nhân dân xã Yên Trung, Yên Bình với 110 người tham dự.

Huyện Mỹ Đức đã tổ chức 2 lớp dạy nghề mây, tre đan cho người dân; tổ chức 2 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số với trên 500 người tham dự; tổ chức 1 lớp tập huấn về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho trên 300 lượt người. Đối với huyện Ba Vì, đã tham gia sản phẩm chè Ba Trại và thuốc Nam xã Ba Vì tại hội trợ quảng bá sản phẩm cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thị trường do UBDT tổ chức...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 9 tháng đầu năm, công tác dân tộc còn một số tồn tại, như việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án đối với vùng dân tộc, miền núi có việc hiệu quả chưa cao; nguồn lực đầu tư cho một số chương trình, dự án còn hạn chế, nên còn dự án chưa thực hiện được theo Kế hoạch.

Công tác phối hợp trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chế độ thông tin báo cáo của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, chưa đảm bảo theo yêu cầu, nên việc tham mưu thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc có việc chưa đảm bảo tiến độ theo quy định... 3 tháng cuối năm, Ban Dân tộc TP tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức tốt Chương trình tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu trong năm học 2017-2018; tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2018.

Khánh Phong