• xu phat cong ty khong thuc hien cong khai thong tin dong bhxh theo quy dinh
    Tôi làm việc tại công ty đã ba năm, tuy nhiên tôi chưa thấy công ty niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Tôi đã yêu cầu công ty cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động và phải niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp, tuy nhiên không được công ty đáp ứng. Xin hỏi công ty không thực hiện yêu cầu của tôi thì có vi phạm quy định pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử lý như nào?    
  • xu phat hanh vi chuyen cong viec khac so voi hop dong lao dong
    Tôi là công nhân công ty may mặc. Do nhu cầu sản xuất kinh doanh, công ty chuyển tôi tạm thời chuyển tôi làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Tính gian chuyển đổi đã đủ 60 ngày làm việc, tuy nhiên công ty vẫn yêu cầu tôi tiếp tục làm công việc khác với hợp đồng lao động thêm 1 tháng nữa mà không thông qua ý kiến của tôi. Xin hỏi công ty làm như vậy có vi phạm quy định pháp luật không? Nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào?    
  • xu ly vi pham hanh chinh khi khong nhan nguoi lao dong tro lai lam viec sau khi het thoi han tam hoan thuc hien hop dong
    Do tình hình dịch bệnh nên Công ty tôi và người lao động đã thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong vòng 03 tháng. Hiện nay, đã hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng nhưng Công ty tôi không nhận người lao động làm việc trở lại và không có thỏa thuận gì với người lao động. Xin hỏi  công ty tôi có vi phạm quy định nào không? Nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào?    
|< < 1 2 3 4 5 > >|