Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tuyên truyền người tốt việc tốt

Cập nhật: 20:32 | 10/01/2019
Chiều 10-1, Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội đã tổ chức cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí về công tác tuyên truyền phong trào thi đua khen thưởng, gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt  năm 2019.  

Đánh giá về công tác tuyên truyền phong trào thi đua khen thưởng, gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2018, ông Đinh Việt Thắng- Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội, cho biết: Năm 2018, công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (NTVT) đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát, cụ thể của lãnh đạo TP Hà Nội, lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng và lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội như: Lao Động, Tạp chí Thi đua Khen thưởng, Kinh tế và Đô thị, Hà Nội Mới, Pháp luật & Xã hội, Phụ nữ Thủ đô, Đài PTTH Hà Nội...

ban thi dua khen thuong tp ha noi phoi hop chat che voi cac co quan bao chi trong cong tac tuyen truyen nguoi tot viec tot
Ông Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội

Ngay từ đầu năm, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch hợp lý và triển khai tin bài theo nội dung tuyên truyền phong phú mọi mặt thi dua của TP Hà Nội như: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, môi trường đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, trật tư văn minh đô thị, nông thôn mới… Nêu gương các điển hình tiên tiến, NTVT kịp thời trên các lĩnh vực lao động sáng tạo, tương thân tương ái, sản xuất kinh doanh, công tác, học tập giỏi… Những bài viết của các báo đã lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, gương NTVT, động viên và khuyến khích nhân rộng phong trào thi đua yêu nước râu rộng trong nhân dân, thể hiện ở những công việc bình dị mà cao quý.

ban thi dua khen thuong tp ha noi phoi hop chat che voi cac co quan bao chi trong cong tac tuyen truyen nguoi tot viec tot
Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội họp với cơ quan báo đài Trung ương và địa phương về công tác tuyên truyền về người tốt việc tốt

Định hướng về công tác tuyên truyền thi đua yêu nước năm 2019, ông Nguyễn Công Bằng-Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội, nhấn mạnh: Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, NTVT, mô hình mới, cách làm hay trên các chuyên trang chuyên mục, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước năm 2020. Đặc biệt, năm nay sẽ tập trung tuyên truyền đậm nét về những gương người tốt việc tốt với những việc làm tốt, có ích cho xã hội và cộng đồng.

Cụ thể, các báo triển khai hiệu quả các phong trào, chuyên đề, mô hình thi đua, đặc biệt nội dung chú trọng chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; xây dựng nông thôn mới; thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thi đua “An toàn thực phẩm”; cải cách hành chính; công nghệ thông tin…

Tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua, các đơn vị đăng ký phấn đấu danh hiệu “Anh hùng lao động” và các tập thể điển hình tiên tiến, NTVT kịp thời nêu gương tại Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TP năm 2020, kỷ nhiệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954*10-10-2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Xuân Thanh

tra-cuu-diem-thi-bottom-article