Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt

Cập nhật: 21:25 | 14/09/2018
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4239/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thị xã có đường sắt đi qua tăng cường công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) tại các vị ví giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.
bao dam trat tu an toan giao thong tai cac vi tri giao cat giua duong bo va duong sat
Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo trật tự ATGT tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Về việc này, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải (Thường trực Ban ATGT thành phố): Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải; đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp, đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, phối họp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố, UBND quận, huyện, thị xã, Văn phòng Ban ATGT thành phố, Thành đoàn Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các báo của Thủ đô tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp chặt chẽ với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan trong việc triển khai quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua; tổ chức cảnh giới hoặc chốt gác tại các đường ngang và lối đi tự mở có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; chủ động phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí xây dựng gờ, gồ giảm tốc cưỡng bức và xóa 1 bỏ các lối đi tự mở thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật;

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm trật tự ATGT đường sắt, đặc biệt là xử lý tình trạng mở đường ngang trái phép qua đường sắt, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật khi điều khiển phương tiện qua đường ngang đường sắt và xử lý nghiêm đối với các vi phạm quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường sắt.

Chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lập hồ sơ quản lý, lộ trình thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT đường sắt tại các lối đi tự mở trong phạm vi quản lý thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương theo quy định.

Chủ tịch UBND các quận, huyện có đường sắt đi qua triển khai tốt quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng phát sinh thêm lối đi tự mở, lấn chiếm hành lang hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường sắt...

T.Quang