Biểu dương tài năng, trí tuệ và tâm huyết của nữ trí thức

Cập nhật: 10:30 | 18/05/2019
Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói riêng, bằng sự say mê, ý thức trách nhiệm, các chị đã mang lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội.    

Hội Nữ Trí thức Việt Nam vừa tổ chức vinh danh 24 tập thể cùng 144 cá nhân là những nữ trí thức tiêu biểu toàn quốc vì đã có những đóng góp tích cực trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Hội.

bieu duong tai nang tri tue va tam huyet cua nu tri thuc

Các nữ trí thức tiêu biểu được biểu dương

Thời gian qua, Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã nỗ lực thực hiện vai trò kết nối nữ trí thức Việt Nam với tôn chỉ mục đích tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ và tâm huyết của nữ trí thức, qua đó đóng góp cho sự bình đẳng, phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói riêng, bằng sự say mê, ý thức trách nhiệm, các chị đã mang lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội.

Với vai trò của mình, thời gian tới, Hội Nữ Trí thức Việt Nam sẽ thực hiện tốt hơn vai trò kết nối, thu hút tập hợp nữ trí thức cả nước với nhiều hoạt động thiết thực.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển các nữ trí thức trẻ có triển vọng, tôn vinh các nữ trí thức tài năng; tổ chức hoạt động tư vấn, giám sát, phản biện xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến phụ nữ, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Nam Du

tra-cuu-diem-thi-bottom-article