Bộ máy hành chính đã tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn

Cập nhật: 09:02 | 12/01/2019
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP, năm 2018 việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đã thực sự tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị…

Ngày 10-1, Ban chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP đã tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Hội nghị do Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, năm 2018, TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương tại về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Qua đánh giá của các ý kiến tại hội nghị cho thấy, việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước đã thực sự tạo hiệu ứng mạnh mẽ, toàn diện trên cả hệ thống chính trị. Bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, việc sáp nhập các cơ quan chuyên môn ở địa phương để thực hiện chủ trương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực bước đầu đã đi vào ổn định, công tác tư tưởng được triển khai tốt.

bo may hanh chinh da tinh gon hoat dong hieu qua hon
Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính. Ảnh T.T

Các cấp ủy, chính quyền, các Sở, ban, ngành TP cùng các quận, huyện, thị xã sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã tập trung triển khai thực hiện: Xây dựng, hoàn thiện các quy chế làm việc; quy trình giải quyết TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; nâng cao dịch vụ công trực tuyến. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc của công dân, tổ chức và DN; chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất không báo trước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo trong năm qua cũng như những ý kiến góp ý về những tồn tại, hạn chế và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2019, chủ động tham mưu, tích cực phối hợp thực hiện tốt việc tuyên truyền về các NQ Trung ương cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên nắm bắt, làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức-đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để từ đó lan tỏa tới từng cơ quan, đơn vị và toàn hệ thống chính trị.

Tiếp tục công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy. Trước mắt, tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND TP; sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các Sở, ngành TP… Tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính. Xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên phù hợp với điều kiện, tình hình của TP.

Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó tập trung cải cách đơn giản đến mức tối đa các TTHC liên quan đến người dân và DN, coi trọng cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính TP theo tinh thần "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc) và cải cách công tác quản lý điều hành theo tinh thần “một việc-một đầu mối xuyên suốt”. Thời gian tới, TP sẽ ban hành văn bản chỉ đạo tới các các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch giảm tối đa các cuộc họp, giảm thời gian họp đảm bảo ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả.

Các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết toàn TP, gắn với thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và DN…

Vân Hà

tra-cuu-diem-thi-bottom-article