Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bộ Y tế đã đơn giản hóa 222 thủ tục hành chính

Cập nhật: 08:26 | 15/02/2018
Trong năm 2017, thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước với 6 nội dung, ngành y tế đã đạt được nhiều kết quả. Việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính đạt 98,6%. Nhân dịp Xuân Mật Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao đổi về vấn đề này.

Bộ trưởng đánh giá ra sao về kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của ngành y tế trong năm 2017?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Lãnh đạo Bộ Y tế đã xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Y tế; CCHC phải được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ tất cả các nội dung... Trong năm 2017, ngành y tế thực hiện Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 với tất cả 6 nội dung: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá hành chính.

Về cải cách TTHC, Bộ Y tế đã tiến hành rà soát và cập nhật, công bố các TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo đúng quy định. Đến nay, tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đã được ban hành và công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia là 488 thủ tục.

Bộ Y tế đã tích cực triển khai thực hiện đơn giản hóa các TTHC được giao. Hiện nay, Bộ Y tế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 222/225 thủ tục (đạt 98,6%).

Trong giai đoạn tới Bộ Y tế cũng sẽ đề xuất với Chính phủ cắt giảm trong 5 nhóm TTHC của lĩnh vực ATTP: Điều kiện sản xuất-kinh doanh thực phẩm, Công bố sản phẩm thực phẩm, kiểm tra nhà nước về thực phẩm; Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Quảng cáo thực phẩm và xác nhận kiến thức về ATTP (cắt giảm 44/131 điều kiện kinh doanh thực phẩm chiếm 14,1%; giảm 5/8 TTHC về cấp giấy chứng hận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm chiếm 62%; cắt giảm 11/14 TTHC chứng nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đạt 78,5%....).

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực khám chữa bệnh, các bệnh viện trên toán quốc hiện này đang thực hiện đồng bộ các mục tiêu nâng cao chất lượng hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Quy trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện được cải tiến và đơn giản hoá, giảm thời gian trung bình 48,5 phút so với trước đây. Khoa Khám bệnh được quan tâm đầu tư bàn, quạt, ghế, bảng đăng ký khám điện tử. Một số bệnh viện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý bệnh viện, áp dụng Bệnh án điện tử, chẩn đoán qua mạng... giúp cho quá trình quản lý được minh bạch hoá, giảm thời gian, hiệu quả công việc cao hơn.

So với năm 2016 kết quả CCTTHC có những bước tiến nào đáng kể, được các doanh nghiệp, người dân đánh giá ra sao, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: CC TTHC của Bộ Y tế trong năm 2017 có nhiều chuyển biến và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận của xã hội và của người dân. Cụ thể, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp phép, đăng ký thông qua trực tuyến mức độ 4 của các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Y tế tỉnh thành theo phân cấp được đẩy mạnh trong các lĩnh vực khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm, dược, trang thiết bị y tế, môi trường Y tế giúp cho các tổ chức và cá nhân thuận lợi hơn trong giao dịch cấp phép đăng ký, giảm thời gian đi lại của người dân, đồng thời giúp cho việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chính phủ điện tử của Bộ Y tế.

bo y te da don gian hoa 222 thu tuc hanh chinh bai day san cho dip tet a
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Năm 2017 CCTTHC của Bộ Y tế có nhiều chuyển biến (ảnh T.A)

Đồng thời, giảm thời gian thông quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu khi áp dụng Cơ chế một cửa Quốc gia và Một cửa ASEAN trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, dược-mỹ phẩm và trang thiết bị y tế qua đó góp phần giảm chi phí giảm thời gian thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Đẩy mạnh cải cách tài chính công trong khối khám chữa bệnh giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm, xây dựng giá dịch vụ theo tính đúng tỉnh đủ trong kết cấu giá, áp dụng thanh toán theo gói dịch vụ, chi trả chí phí khám chữa bệnh theo nhóm chẩn đoán liên quan, thanh toán khám chữa bệnh bằng BHYT theo định suất; ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động khám chữa bệnh…

Trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ có những biện pháp mạnh mẽ nào để ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục CCHC giảm phiền hà, thời gian chờ đợi cho bệnh nhân?.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Thời gian tới ngành y tế sẽ đẩy nhanh phát triển hệ thống thông tin y tế trong khám chữa bệnh: Hoàn thành thí điểm bệnh án điện tử tại 6 bệnh viện, công bố rộng rãi các tài liệu tiêu chuẩn kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 CDA, giao thức bản tin HL7, tiêu chuẩn Hồ sơ sức khỏe cá nhân phiên bản tiếng Việt (áp dụng vào phần mềm quản lý bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế). Hoàn thành thông tư quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế từ xa và hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin quản lý xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thí điểm thành công PACS không in phim tại 7 bệnh viện.

Đối với ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC, ngành y tế sẽ đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến. Bộ Y tế đã xây dựng phương án kỹ thuật, có kế hoạch trực tuyến hóa các TTHC còn lại và xây dựng Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến 1 cửa Bộ Y tế. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng các dịch vụ công trực tuyến như vậy đã tạo điều kiện rất thuận lợi, giảm chi phí, thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC, công khai, minh bạch hóa các hoạt động của Bộ Y tế. Bộ Y tế đang chuẩn bị ký hợp tác với Bưu điện Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông để tích hợp hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế với hệ thống của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bưu điện Việt Nam, đẩy mạnh việc nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Vân Hà