Bộ Tư pháp thi tuyển 3 chức danh lãnh đạo cấp vụ

Cập nhật: 20:48 | 22/06/2018
Theo Bộ Tư pháp, việc thí điểm thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Bộ Tư pháp vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ. Cụ thể từ ngày 21-6-2018 đến hết ngày 21-7-2018, Bộ Tư pháp sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với 3 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, gồm:

Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị); Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phó Chánh Văn phòng (phụ trách công tác kế hoạch, tổng hợp) thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự. Dự kiến thời gian thi viết vào nửa cuối tháng 8-2018, thi trình bày Đề án vào nửa cuối tháng 9-2018.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký quyết định số 1297/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018”. Theo Đề án, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác tại Bộ Tư pháp hoặc cùng lĩnh vực cũng được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Trường hợp đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

Tại phần thi viết, người dự tuyển sẽ thi kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định trong thời gian 180 phút.

Người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100) được tham gia phần thi trình bày đề án với nội dung: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn;

Chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự. Thời gian trình bày đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn đề án từ 60-90 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

bo tu phap thi tuyen 3 chuc danh lanh dao cap vu
Năm 2015, Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức thành công việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp Vụ.

Theo Bộ Tư pháp, việc thí điểm thi tuyển cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị có vị trí thi tuyển, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp. Đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thanh Hải