Thực hiện Chương trình 04 của Thành uỷ:

Bước đầu tạo chuyển biến tích cực về văn hóa ứng xử nơi công cộng

Cập nhật: 08:47 | 13/01/2018
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội bước đầu đã tạo những chuyển biến tích cực về văn hóa ứng xử trong các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.  

Đây là một phần kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 165/KH-UBND của UBND TP về “Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020” năm 2017 được đưa ra tại hội nghị ngày 11-1.

Trong năm 2017, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực văn hóa-xã hội. Trong 18 đề án thuộc Chương trình 04, có 4 đề án đã hoàn thành, 8 đề án đang trình UBND TP xem xét, phê duyệt, còn 6 đề án đang trong quá trình triển khai; 1/24 dự án hoàn thành, 9/24 dự án chưa có chủ trương đầu tư, chưa xác định được nguồn vốn, các dự án có phương án đầu tư đang trong quá trình thực hiện.

buoc dau tao chuyen bien tich cuc ve van hoa ung xu noi cong cong
Chủ tịch HĐND TP, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì hội nghị ngày 11-1 ảnh: Q.A

Ban Chỉ đạo Chương trình đã tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng các mô hình văn hóa như “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Đây được xem là nội dung chủ yếu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, là nhiệm vụ trọng tâm, tiền đề để xây dựng các mô hình văn hóa khác, cũng là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động đời sống văn hóa cơ sở…

Bên cạnh đó, trong năm qua, TP đã hoàn thành chỉ tiêu giải quyết việc làm với 213 phiên giao dịch việc làm. Cho vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 983 tỷ đồng. Thực hiện công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội: Điều dưỡng người có công với cách mạng, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy…

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo bước chuyển biến quan trọng đối với giáo dục và đào tạo TP. Triển khai kịp thời việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường học, nâng cao số lượng và chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia…; nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP; tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế, chính sách về đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng và sử dụng đội ngũ trí thức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục triển khai được các cấp và nhân dân hướng ứng, thực hiện. Kết quả bước đầu tạo đã những chuyển biến tích cực về văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị và văn hóa ứng xử trong các di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 04 đánh giá cao những kết quả việc đạt được trong năm 2017. Đặc biệt là lĩnh vực xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh thông qua việc ban hành 2 bộ Quy tắc ứng xử cũng như việc đào tạo nguồn nhân lực…

Chỉ ra nhiều hạn chế còn tồn tại trong quá trình thực hiện, Chủ tịch HĐND TP đề nghị giao UBND TP chủ trì, chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, căn cứ vào Kế hoạch số 165/KH-UBND của UBND TP xây dựng chương trình công tác của năm 2018. Riêng đối với các chỉ tiêu chưa hoàn thành hoặc gặp nhiều khó khăn khi triển khai như: Chỉ tiêu công nhận lại trường chuẩn quốc gia, chỉ tiêu hộ nghèo, chỉ tiêu trạm y tế… các đơn vị rà soát lại để báo cáo Thành ủy và đề xuất giải pháp.

Các đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền Bộ Quy tắc ứng xử cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; học sinh sinh viên; người dân và các đoàn thể…, Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh.

Vân Hà