Xin chờ trong giây lát...

Cán bộ hòa giải - người nối những bờ vui

16:21 | 05/04/2019

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, tuyên truyền về hoạt động hòa giải cơ sở nói riêng luôn được Báo Pháp luật & Xã hội xác định là nhiệm vụ quan trọng và phải được làm thường xuyên. Đặc biệt từ sau khi Luật Hòa giải ở cơ sở 2013 được ban hành và có hiệu lực thi hành, Ban biên tập Báo càng quán triệt đề cao việc tuyên truyền các quy định của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành cũng như thông tin về công tác hòa giải cơ sở của Thành phố trên các ấn phẩm của báo. Từ năm 2014 đến 2018, báo đã xây dựng và duy trì đều đặn các chuyên mục về hòa giải trên cả báo in và báo điện tử như: Hỏi đáp về hòa giải cơ sở, Câu chuyện hòa giải, Gương sáng hòa giải viên, Hòa giải viên kể chuyện… và đã thực hiện gần 1.000 tin bài về công tác hòa giải, tuyên truyền về luật hòa giải tại cơ sở.

Huy Trung - Công Phương