Cân nhắc quyền của kiểm toán nhà nước trong xác minh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

Cập nhật: 20:00 | 12/06/2019
Theo đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng), việc bổ sung thẩm quyền xác minh hồ sơ, tài liệu và yêu cầu người có liên quan có mặt để giải trình làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong Dự thảo khác gì trong quá trình kiểm toán?

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Kiểm toán nhà nước. Một trong các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là qui định Tổng kiểm toán nhà nước có quyền quy định cụ thể các biện pháp xác minh để làm rõ, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) đánh giá hoạt động kiểm toán nhà nước rất có giá trị, báo cáo kết quả kiểm toán nhà nước gửi đến các đại biểu Quốc hội đưa ra nhiều số liệu minh chứng về các sai phạm cụ thể.

Vì vậy, nếu kết quả kiểm toán nhà nước được chấp hành nghiêm sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng và cần tăng cường việc công khai báo cáo kết quả kiểm toán nhà nước, bổ sung các quy định pháp luật, các chế tài ràng buộc chấp hành thực hiện kết quả kiểm toán nhà nước để hoạt động kiểm toán nhà nước được thiết thực và hiệu quả hơn.

Về quy định Tổng kiểm toán nhà nước quy định cụ thể các biện pháp xác minh để làm rõ, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện trong quá trình kiểm toán, đại biểu cho rằng nội dung này thuộc nghiệp vụ chuyên môn của hoạt động kiểm toán nhà nước.

“Quy định bổ sung nội dung này liệu có dài và cần thiết hay không? Theo tôi không phải điều gì cũng cần đưa vào luật hóa mới triển khai thực hiện được. Cần xem lại nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 14 về quyền của Tổng Kiểm toán nhà nước”, đại biểu nói.

Bên cạnh đó, Dự thảo luật quy định "khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nhà nước có quyền truy cập dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán và dữ liệu điện tử quốc gia, yêu cầu đơn vị được kiểm toán, tổ chức cá nhân có liên quan truy cập phần mềm ứng dụng của đơn vị để khai thác thu nhập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm toán.

can nhac quyen cua kiem toan nha nuoc trong xac minh cac vu viec co dau hieu tham nhung
Đại biểu Nguyễn Tạo phát biểu tại hội trường (ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương đề nghị cân nhắc thêm vì giao quyền này cho kiểm toán viên liệu quá rộng quyền đối với kiểm toán viên hay không. “Ban soạn thảo đưa ra quy định này đã đánh giá tác động chưa, nếu lạm dụng quyền sẽ dẫn đến hệ quả như thế nào. Với quy định này thì quyền riêng tư, thông tin bí mật của tổ chức, quốc gia được pháp luật bảo vệ như thế nào”, đại biểu nói.

Theo đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng), việc bổ sung thẩm quyền xác minh hồ sơ, tài liệu và yêu cầu người có liên quan có mặt để giải trình làm rõ vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong Dự thảo khác gì trong quá trình kiểm toán?

“Kiểm toán là một cơ quan xác minh, kiểm tra nên Tổng Kiểm toán không nên tự quy định cho mình các biện pháp xác minh mà phải thực hiện các biện pháp do pháp luật quy định mà pháp luật ở đây là các cơ quan tiến hành tố tụng, như là pháp luật điều tra, pháp luật tố tụng. Do đó, chúng tôi tha thiết đề nghị không nên bổ sung khoản 2a và khoản 6a về quyền hạn của kiểm toán nhà nước”, đại biểu nói.

Đại biểu Lưu Đức Long (Vĩnh Phúc) cho rằng, Dự thảo Luật quy định Tổng Kiểm toán nhà nước quy định cụ thể các biện pháp xác minh để làm rõ, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện trong quá trình kiểm toán thực sự chưa đảm bảo tính minh bạch trong xây dựng luật.

“Tôi đề nghị quy định cụ thể hơn, những quy định trong dự thảo luật rất khó xác định Tổng Kiểm toán nhà nước có quyền xử lý tham nhũng trong quá trình kiểm toán hay không”, đại biểu nói.

H.L

tra-cuu-diem-thi-bottom-article