Chỉ đạo điểm trong hòa giải cơ sở tại 24 đơn vị cấp xã

Cập nhật: 08:32 | 23/04/2019
Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện chỉ đạo điểm tại 24 đơn vị cấp xã thuộc 8 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đại diện cho các vùng, miền trên cả nước.

Theo Đề án, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, chủ động lựa chọn một số đơn vị cấp xã để chỉ đạo điểm. Ưu tiên chọn các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải cơ sở khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Hoạt động chỉ đạo điểm sẽ tập trung vào các nội dung như: Trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng năng lực, trình độ của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, tiến hành củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, bầu bổ sung, thay thế hòa giải viên, bảo đảm các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở.

chi dao diem trong hoa giai co so tai 24 don vi cap xa
Đề án ưu tiên chọn các xã chưa đạt tiêu chí về hòa giải cơ sở khi đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để chỉ đạo điểm. (Ảnh: T.Hải)

Hướng dẫn tạo điều kiện cho đội ngũ luật sư, luật gia, người đang và đã từng là thẩm phám, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành viên, thẩm tra viên trong cơ quan tiến hành tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn đang thường trú ở cơ sở tham gia làm hòa giải viên hoặc hỗ trợ pháp lý cho tổ hòa giải ở cơ sở.

Đặc biệt sẽ hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp tài sản có giá trị lớn và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự nguyện hòa giải theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ thực hiện thủ tục đề nghị Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Bên cạnh đó, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên (tổ chức các lớp tập huấn, cấp phát Bộ tài liệu, tổ chức các diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm). Xây dựng mô hình tổ hòa giải tiêu biểu xuất sắc.

Đề án nêu rõ, kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp khác (nếu có). Bộ Tài chính bố trí kinh phí chi thường xuyên trong dự toán ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Thanh Hải