Chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật:

Chú trọng đối thoại, lắng nghe ý kiến của Nhân dân

Cập nhật: 10:19 | 04/06/2018
Qua tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật giúp tăng cường hiểu biết, chia sẻ, gắn kết giữa chính quyền với người dân, giúp chính quyền gần dân, sát dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân phản ánh tâm tư, quan điểm, nguyện vọng của mình về công tác quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật trên địa bàn.

Hỏi: Xã tôi vừa qua đã tổ chức đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật, trong đó triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức đối thoại giữa chính quyền với người dân, đã vượt chỉ tiêu so với quy định pháp luật vì xã đã tổ chức 03 cuộc đối thoại. Xin cho biết trách nhiệm và nhiệm vụ đối thoại với nhân dân của chính quyền cấp xã được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Bộ Tư pháp, tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân địa phương là một chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (chỉ tiêu 8 thuộc Tiêu chí 3). Quy định chỉ tiêu này nhằm nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã tổ chức đối thoại với Nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Điều 125 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương; trường hợp quy mô đơn vị hành chính cấp xã quá lớn, có thể tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo từng cụm thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị”.

Qua tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật giúp tăng cường hiểu biết, chia sẻ, gắn kết giữa chính quyền với người dân, giúp chính quyền gần dân, sát dân, đồng thời tạo điều kiện để người dân phản ánh tâm tư, quan điểm, nguyện vọng của mình về công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trên địa bàn.

Như vậy trong một năm UBND cấp xã phải tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại với nhân dân ít nhất một lần. Việc xã tổ chức 03 cuộc đối thoại là vượt chỉ tiêu theo quy định bắt buộc phải làm và xã có thể chấm điểm tối đa.

Nguyên An