Chương Mỹ thu hồi đất, cắm mốc giới giải phóng mặt bằng 63 dự án, công trình

Cập nhật: 20:19 | 21/05/2019
Chiều 21-5, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm của huyện ước đạt 12.409 tỷ đồng (đạt 53,4% so với kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ). Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng cơ bản ước thực hiên 6.760 tỷ đồng (đạt 51,2% so với kế hoạch năm và tăng 11,4% so với cùng kỳ). Ngành thương mại, dịch vụ ước thực hiện 3.310 tỷ đồng (đạt 55,2% so với kế hoạch và tăng 17,8% so với cùng kỳ). Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản ước thực hiện 2.339 tỷ đồng (đạt 58,2% so với kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ).

Đến nay, huyện có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Qua đánh giá, chấm điểm tiêu chí huyện nông thôn mới thì Chương Mỹ được 91/100 điểm và đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho 329 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 46,8ha (bằng 160% so với cùng kỳ).

Trong công tác quản lý trật tự xây dựng, huyện đã kiểm tra, phát hiện để đề nghị xử lý đối với 85 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất công vi phạm an toàn giao thông đường bộ, hành lang bảo vệ đê điều để chuyển các UBND các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền.

chuong my thu hoi dat cam moc gioi giai phong mat bang 63 du an cong trinh
Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm thông tin tại Hội nghị chiều 21-5 (Ảnh : T.A)

Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, thời gian qua huyện đã thực hiện thu hồi đất, cắm mốc giới GPMB 63/81 dự án, công trình (đạt 77,77%). Phê duyệt phương án chuyển đội mục đích trong nội bộ đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa cho 329 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 46,8ha bằng 160% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa: Đã kê khai đăng ký 44.160 trên tổng số 44.589 hộ đạt 99,04%; đã cấp giấy chứng nhận cho 43.665 hộ, đạt 98,88% số hộ đã kê khai; cấp 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, tiến độ chung toàn huyện đạt 93,92%...

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thanh tra, tiếp dân, giải khuyết KNTC, PCTN trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tiến hành 6 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra hành chính theo kế hoạch và thanh/kiểm tra đột xuất 22 cuộc về công tác quản lý đất công ích; Thực hiện việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, kịp thời đơn, kịp thời giải quyết các vụ việc KNTC; kiểm tra, đôn đốc các ngành, các xã, thị trấn trong việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Đã tiếp 399 lượt/507 người đến đề nghị, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; đã tiếp nhận 385 đơn liên quan đến 132 vụ việc.

Huyện đã thực hiện công tác rà soát VBQPPL; xử lý vi phạm hành chính do huyện ban hành (quyết định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh trật tự 12 trường hợp; hoạt động xây dựng 2 trường hợp; môi trường 9 trường hợp; y tế 2 trường hợp; ATTP 1 trường hợp, PCCC 1 trường hợp… Đồng thời, hướng dẫn UBND các xã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế vi phạm hành chính và vi phạm đất đai; đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải cách hộ tịch; chứng thực bản sao theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, trong công tác CCHC, huyện đã xây dựng kế hoạch, thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”; kiểm tra công tác CCHC và thanh tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Qua đó, chỉ đạo các đơn vị phát huy những ưu điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và công vụ.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND huyện đã tiếp nhận 2.202 hồ sơ, đã giải quyết 2.030 hồ sơ, đang giải quyết 172 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ công dân và doanh nghiệp đến giao dịch đều được trả đúng hạn.

Công an huyện đã nâng cao chất lượng công tác cấp đổi sổ hộ khẩu và căn cước công dân, đăng ký phương tiện giao thông. Các cơ quan giải quyết TTHC cơ bản thực hiện tốt các quy định của nhà nước, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận 2.441 hồ sơ đăng ký biến động, đã giải quyết 1.818 hồ sơ, đang giải quyết 423 hồ sơ…

T. An

tra-cuu-diem-thi-bottom-article