Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Có thể tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác

Cập nhật: 09:54 | 10/07/2018
Theo báo cáo giải trình của Chính phủ về tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội góp ý vào Dự án Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, các đại biểu Quốc hội có nhiều ý kiến về quy định kiểm soát xung đột lợi ích.

Trong đó, một số ý kiến đề nghị làm rõ về trình tự, thủ tục để tránh bị lạm dụng; có ý kiến tán thành với quy định của dự thảo Luật; có ý kiến đề nghị quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn; có ý kiến đề nghị không quy định.

Theo Chính phủ, kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, kiểm soát xung đột lợi ích là một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả nhằm giúp phát hiện và loại bỏ các điều kiện làm nảy sinh tham nhũng. Pháp luật hiện hành ở nước ta đã có quy định về kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích trong một số lĩnh vực như: cán bộ, công chức, DN, chứng khoán, tài chính - kế toán…

co the tam thoi chuyen nguoi co xung dot loi ich sang vi tri cong tac khac
Đại biểu Phạm Thị Thu Trang đề nghị bỏ qui định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ công vụ khi có xung đột lợi ích.

Tuy nhiên, xung đột lợi ích còn chưa được quy định một cách thống nhất và thiếu cơ chế bảo đảm thực hiện. Vì vậy, dự thảo Luật tại Điều 23 tiếp tục quy định về nội dung này trên cơ sở có tiếp thu, chỉnh lý để quy định rõ ràng, chặt chẽ, khả thi hơn và giao cho Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Cụ thể, người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nếu biết hoặc buộc phải biết có xung đột lợi ích thì phải báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, xử lý trong các trường hợp sau đây: Khi công vụ, nhiệm vụ được giao có liên quan đến quyền, lợi ích của mình hoặc của người thân thích; Khi có căn cứ rõ ràng về việc không khách quan trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ của người có chức vụ, quyền hạn.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức xã hội, DN, cá nhân khi phát hiện có xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn thì phải thông tin, báo cáo cho người trực tiếp quản lý, sử dụng người đó để xem xét, xử lý.

Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét, áp dụng một trong các biện pháp sau đây: Tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác; Tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích.

Cho ý kiến về nội dung này tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV vừa qua, đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa) cho rằng, việc tạm thời chuyển hay tạm đình chỉ về công tác cán bộ đều phải có quyết định phân công người khác thay thế công việc. Trong thực tế người có chức vụ, quyền hạn ấy vẫn xung đột lợi ích và về công tác tổ chức là không ổn.

Vì vậy, đại biểu cho rằng, cần quy định: "Cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp công khai, minh bạch về tình huống xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn để công luận, nhân dân và các cơ quan kiểm tra, thanh tra cùng cấp biết để thực hiện giám sát việc xung đột lợi ích và kiểm tra, thanh tra khi có dấu hiệu vi phạm".

Còn theo đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng), quy định tại khoản 2 Điều 51 chưa đảm bảo yêu cầu tránh xung đột lợi ích. Cụ thể, những người không được tham gia và tổ xác minh tài sản thu nhập khoản 2 Điều 51 quy định không bố trí bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, bố chồng, mẹ vợ, mẹ chồng, vợ, chồng, con ruột, con nuôi, con dâu, còn rể, anh chị em ruột của người được xác minh tham gia vào tổ xác minh tài sản thu nhập.

Vì vậy, đại biểu đề nghị mở rộng diện những người không được tham gia vào tổ xác minh tài sản thu nhập phải bao gồm cả những người được quy định tại khoản 3 và 4 Điều 20 như bố nuôi, mẹ nuôi, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, chị chồng, em chồng, anh vợ, chị vợ, em vợ.

Điểm b khoản 3 Điều 23 quy định: "Người trực tiếp quản lý, sử dụng, người có chức vụ, quyền hạn khi phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì phải xem xét áp dụng biện pháp tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ công vụ".

Đại biểu Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) đề nghị bỏ quy định này, vì biện pháp này áp dụng đối với trường hợp đang bị xem xét kỷ luật, trong khi trường hợp này chỉ áp dụng biện pháp tạm thời, nên chuyển vị trí công tác và theo dõi là phù hợp.

Phương Thảo