Công bố 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Cập nhật: 22:35 | 11/07/2018
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1540/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Quyết định bãi bỏ danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được công bố tại Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05-8-2009; Quyết định số 1997/QĐ-BTP ngày 16-7-2012; Quyết định số 2258/QĐ-BTP ngày 09-9-2013 và Quyết định số 2243/QĐ-BTP ngày 24-12-2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đồng thời công bố 4 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý gồm: 1/Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư; 2/Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; 3/Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; 4/Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.

cong bo 4 thu tuc hanh chinh moi trong linh vuc tro giup phap ly
Theo Quyết định số 1540/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, có 4 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Ngoài ra, còn có 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm: 1/Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý; 2/Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; 3/Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý; 4/Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; 5/Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý; 6/Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý.

Quyết định cũng quy định rõ nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính gồm: Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết hồ sơ, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, kết quả thực hiện thủ tục hành chính…

Nguyên An