Hà Nội:

Công khai, minh bạch việc triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo hình thức BT, BOT

Cập nhật: 07:16 | 14/03/2018
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND thực hiện chỉ đạo của Thành ủy tại Công văn số 837-CV/TU ngày 31-01-2018 về việc rà soát lại các dự án đang triển khai và chuẩn bị triển khai theo hình thức BT, BOT để đảm bảo thực hiện đúng quy định và không để xảy ra các hạn chế, khuyết điểm như Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 1422/KL-TTCP ngày 06-6-2017.
cong khai minh bach viec trien khai dau tu cac du an thuc hien theo hinh thuc bt bot
Ảnh minh họa

Theo đó, các nội dung kết luận, kiến nghị tại Kết luận số 1422/KL-TTCP ngày 06-6-2017 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Văn bản số 6844/VPCP-V.I ngày 03-7-2017 của Văn phòng Chính phủ phải hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31-3-2018. Rút ra bài học kinh nghiệm về các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại Kết luận thanh tra; rà soát quy định của pháp luật để thống nhất trình tự, thủ tục các bước thực hiện dự án, nâng cao hiệu quả quản lý đối với công tác quản lý dự án BT, BOT.

Chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân công cụ thể từng cán bộ tham gia công tác giải quyết thủ tục, quản lý thực hiện dự án tại các sở, ngành, Ban Quản lý dự án chuyên ngành, địa phương có liên quan. Không để xảy ra sai sót, khuyết điểm, thất thoát tài sản Nhà nước tại các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị tại các văn bản trên, báo cáo của UBND Thành phố trước ngày 31/3/2018.

Hoàn thiện quy trình thủ tục thực hiện đầu tư dự án theo hình thức PPP, hợp đồng BT, BOT; đôn đốc Tổ công tác Liên ngành Thành phố thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định thành lập số 6788/QĐ-UBND ngày 29-9-2017 của UBND Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 20-3-2018. Chủ trì cùng các sở, ngành, các đơn vị liên quan triển khai công tác đầu tư theo hình thức BT, BOT theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Thành phố giám sát, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện Kết luận số 1422/KL-TTCP ngày 06-6-2017 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND Thành phố trong việc thực hiện kết luận của Thanh tra.

T.Quang