Công ước 98 của ILO: Tăng cường cơ sở pháp lý, thúc đẩy thương lượng tập thể thực chất

Cập nhật: 07:45 | 30/05/2019
Việc gia nhập Công ước số 98 là cần thiết và có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị, pháp lý và kinh tế xã hội, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường hội nhập kinh tế - quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ngày 29-5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trình Quốc hội Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế ILO về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Nhấn mạnh việc gia nhập Công ước số 98 có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị, pháp lý và kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phân tích:

Về chính trị, việc gia nhập Công ước góp phần khẳng định và thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. Đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên của ILO. Đặc biệt, trong bối cảnh nước ta đang hội nhập kinh tế- quốc tế một cách sâu rộng thông qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… việc gia nhập Công ước số 98 nói riêng và các Công ước cơ bản còn lại của ILO nói chung là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay.

cong uoc 98 cua ilo tang cuong co so phap ly thuc day thuong luong tap the thuc chat
Việc gia nhập và thực hiện Công ước góp phần giúp thương lượng tập thể thực chất, hiệu quả hơn trên thực tế.     Ảnh minh họa

Về pháp lý, việc gia nhập Công ước sẽ góp phần củng cố, tăng cường cơ sở pháp lý để người lao động và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể một cách thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Về kinh tế xã hội, việc gia nhập và thực hiện Công ước góp phần giúp thương lượng tập thể thực chất, hiệu quả hơn trên thực tế. “Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, thương lượng tập thể là công cụ, phương tiện quan trọng trong việc phân chia thu nhập, phân chia thành quả của sự phát triển công bằng hơn ở cấp độ xã hội. Cơ chế thương lượng tập thể hiệu quả sẽ góp phần làm giảm thiểu các tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, hài hòa quan hệ lao động giữa các bên, tác động tích cực đến nâng cao năng suất lao động. Giúp cho nền kinh tế phát triển bền vững và bảo đảm công bằng xã hội tốt hơn, góp phần ổn định an ninh – chính trị, kinh tế- xã hội”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết.

Báo cáo thuyết minh của Chính phủ về việc Việt Nam gia nhập Công ước số 98, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương và điều kiện lao động của người lao động được thực hiện dựa trên thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động. Do vậy điều quan trọng là cần thúc đẩy thương lượng tập thể một cách thực chất và hiệu quả, nhất là thương lượng tập thể về tiền lương, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Việc gia nhập và thực hiện Công ước 98 chính là thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN”.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, về cơ bản, các quy định của pháp luật Việt Nam tương thích với các quy định của Công ước số 98.  Một số quy định của Bộ luật Lao động về một nội dung là bảo đảm tính tự nguyện trong thương lượng tập thể chưa hoàn toàn tương thích với Công ước số 98 thì hiện đã được đưa vào dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Báo cáo thẩm tra việc gia nhập Công ước 98, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu cho biết, ý kiến cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết gia nhập Công ước số 98 và cho rằng việc gia nhập Công ước số 98 phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong hội nhập quốc tế về lao động, xã hội. Các Bộ, ngành được Chính phủ lấy ý kiến đều nhất trí về sự cần thiết gia nhập Công ước số 98.

Ủy ban Đối ngoại đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định gia nhập Công ước số 98. Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục rà soát, nội luật hóa đảm bảo tính tương thích, phù hợp giữa các nội dung Công ước số 98 với dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Xây dựng đề án triển khai, trong đó quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước số 98 đến các ngành, các cấp, DN, người dân nhất là các chủ thể chịu tác động trực tiếp như: Hệ thống công đoàn Việt Nam, DN, các hiệp hội ngành nghề và người lao động.

Công ước số 98 đã được Hội nghị toàn thể của ILO thông qua ngày 1-7-1949. Tính đến tháng 5-2019, đã có 166 trên tổng số 187 quốc gia thành viên của ILO tham gia Công ước.
Công ước có 3 nội dung cơ bản là: Bảo vệ người lao động và công đoàn trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động; Bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp, thao túng bởi người lao động; Những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện, thiện chí.

Thanh Hải

tra-cuu-diem-thi-bottom-article