Công ước quốc tế quy định về cơ quan phòng chống tham nhũng

Cập nhật: 13:24 | 09/05/2018
Xin quý báo có thể cho biết, Công ước của Liên hợp quốc quy định như nào về cơ quan phòng chống tham nhũng?
cong uoc quoc te quy dinh ve co quan phong chong tham nhung

Hỏi: Xin quý báo cho biết, Công ước của Liên hợp quốc quy định như nào về cơ quan phòng chống tham nhũng?

(Nguyễn Hồng Minh, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, báo PL&XH xin giải đáp như sau, theo Điều 6, Cơ quan phòng chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng nêu rõ:

1. Phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình, mỗi quốc gia thành viên đảm bảo việc có một cơ quan hoặc một số cơ quan khí thích hợp, có trách nhiệm phòng ngừa tham nhũng bằng các biện pháp như:

(a) Thi hành các chính sách nói tại Điều 5 của Công ước này, và khi thích hợp, giám sát và phối hợp việc thi hành những chính sách đó;

(b) Nâng cao và phổ biến kiến thức về công tác phòng ngừa tham nhũng;

2. Mỗi quốc gia thành viên sẽ dành cho các cơ quan nói tại khoản 1 Điều này sự độc lập cần thiết trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước mình nhằm giúp cho những cơ quan này có thể thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả và không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng trái pháp luật nào. Các phương tiện vật chất và đội ngũ cán bộ chuyên trách cần thiết cũng như việc đào tạo đội ngũ cán bộ này để họ có thể thực hiện chức năng của mình cần được đảm bảo.

3. Mỗi quốc gia thành viên thông báo cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc tên và địa chỉ của một hoặc nhiều cơ quan có thẩm quyền có thể hỗ trợ các quốc gia thành viên khác trong việc xây dựng và thi hành các biện pháp cụ dựng để phòng ngừa tham nhũng.

Hoa Đỗ