Cục An toàn thực phẩm kiểm tra triển khai thực hiện công tác hậu kiểm tại Hưng Yên và Hải Dương

Cập nhật: 14:07 | 10/08/2018
Từ 1-8 đến 9-8-2018, đoàn kiểm tra số 2 của Cục An toàn thực phẩm đã thực hiện công tác kiểm tra hậu kiểm tại 2 tỉnh: Hưng Yên và Hải Dương.

Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-ATTP ngày 31-7-2018 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Đoàn kiểm tra số 2 do bà Trần Việt Nga – Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm làm trưởng đoàn, phối hợp với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia đã triển khai việc thực công tác hậu kiểm tại 2 tình Hưng Yên và Hải Dương. Thời gian kiểm tra từ ngày 1 đến 9-8-2018.

Theo đó, đoàn kiểm tra số 2 đã làm việc với Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương để kiểm tra việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 315/KH-BCĐTƯATTP ngày 16-4-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018; Kế hoạch số 402/KH-BYT ngày 10-5-2018 của Bộ Y tế về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2018.

cuc an toan thuc pham kiem tra trien khai thuc hien cong tac hau kiem tai hung yen va hai duong
Đoàn kiểm tra làm việc tại Hưng Yên

Trách nhiệm và nội dung triển khai công tác hậu kiểm bao gồm: Hậu kiểm đối với cở sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn về tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm (tập trung hậu kiểm sản phẩm doanh nghiệp tự công bố, đăng ký bản công bố tại địa phương); hậu kiểm cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Bà Trần Việt Nga, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP nói chung và công tác hậu kiểm nói riêng của 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Sở Y tế, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm của 2 tỉnh Hưng Yên và Hải Dương tiến hành kiểm tra tại 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn, lấy các mẫu thực phẩm và giao Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Bên cạnh đó đoàn còn thực hiện việc tuyên truyền chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, trách nhiệm của cơ sở/người sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phổ biến, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh việc triển khai công tác hậu kiểm và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.

Đặc biệt, các cơ quan được giao quản lý về an toàn thực phẩm tại địa phương cần tập trung hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và quảng cáo thực phẩm.

Đặc biệt là nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

An Nhiên