Đã có 23 cơ sở giáo dục thực hiện tự chủ đại học

Cập nhật: 10:13 | 22/10/2017
Theo đó, tính đến thời điểm này đã có 23 cơ sở giáo dục đại học công lập được giao quyết định tự chủ sau quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
da co 23 co so giao duc thuc hien tu chu dai hoc

Tự chủ đại học bước đầu đem lại được hiệu quả.

Cụ thể, 12 cơ sở có thời gian tự chủ trên 2 năm, 11 trường có thời gian tự chủ dưới 2 năm. Đến thời điểm này, thời hạn thực hiện Nghi quyết 77 về thí điểm đổi mới cơ chế tự chủ đại học chuẩn bị kết thúc, thời gian được giao thí điểm tự chủ đối với một số cơ sở giáo dục đại học cũng sắp kết thúc.

Những kết quả bước đầu đã đạt được như giúp giảm bớt các thủ tục hành chính, tăng tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các hoạt động của nhà trường.

Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập và hạn chế tồn tại như các cơ sở giáo dục đại học được giao thí điểm tự chủ vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tự chủ đại học, chưa chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tự chủ.

Năng lực quản trị đại học của nhiều trường chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đặc biệt, cơ chế bảo đảm tính công khai, minh bạch cũng như nâng cao trách nhiệm giải trình với các bên liên quan chưa hiệu quả.

CK