Đã có 29 doanh nghiệp nợ BHXH chủ động trả nợ

Cập nhật: 19:42 | 18/10/2017
Trong số 55 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH nhận quyết định kiểm tra, có 29 doanh nghiệp đã chủ động thông báo trả nợ về BHXH Hà Nội.

Cụ thể, từ ngày 1-9-15-10, đoàn kiểm tra liên ngành của TP Hà Nội đã ban hành quyết định kiểm tra tại 55 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH và BHYT trên địa bàn. Trong số 55 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH nhận quyết định kiểm tra, BHXH Hà Nội đã nhận được thông báo chủ động trả nợ của 29 doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp có số nợ thấp nhất khoảng 120 triệu đồng, số nợ nhiều nhất là 680 triệu đồng.

Số tiền nợ BHXH mà 29 doanh nghiệp nợ BHXH nộp lại là 8,61 tỷ đồng. Đoàn liên ngành sẽ tạm dừng kiểm tra đối với 29 doanh nghiệp nói trên, và tiếp tục thanh tra, kiểm tra đối với 26 doanh nghiệp còn lại. Bên cạnh việc kiểm tra tình hình nợ BHXH, đoàn công tác còn thực hiện giám sát việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động giai đoạn 2017-2020.

Việt Khuê