Đảm bảo quyền lợi cho người mắc bệnh lao

Cập nhật: 11:43 | 08/11/2018
Để đảm bảo quyền lợi của người bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn và tiến tới thanh toán bệnh lao vào năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 26-2-2016 của Bộ Y tế quy định khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Cụ thể, những người tham gia BHYT mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn được xác định theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao của Bộ Y tế; người mắc bệnh lao, người mắc lao kháng thuốc, người nghi mắc lao, người mắc lao tiềm ẩn và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám chữa bệnh lao được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật về BHYT.

dam bao quyen loi cho nguoi mac benh lao
Ảnh minh họa

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lao gồm các cơ sở khám chữa bệnh được quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 và Thông tư 04/2016/TT-BYT có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh lao theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BYT và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho người bệnh liên quan đến lao.

Cụ thể, các cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã và tương đương, cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương quy định tại Điều 4, Thông tư 40/2015/TT-BYT; các TTYT quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh thực hiện chức năng dự phòng; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Phổi, bệnh viện có chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; TTYT Dự phòng có khoa lao, Trung tâm phòng, chống bệnh xã hội tỉnh, thành phố có khoa lao, Trung tâm phòng, chống lao, Trạm chống lao, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh; các bệnh viện chuyên khoa lao tư nhân xếp hạng tương đương các hạng I, hạng II, hạng III, hạng IV và chưa được ký xếp hạng; các bệnh viện đa khoa tư nhân được xếp hạng tương đương các hạng I, hạng II, hạng III, tương đương hạng IV và chưa được xếp hạng có chuyên khoa lao; các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định tại Điều 6, Thông tư 40/2015/TT-BYT và các bệnh viện, viện chuyên khoa tuyến Trung ương và tương đương có giường bệnh thuộc Bộ, ngành.

Với chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật khám chữa bệnh thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư 04/2016/TT-BYT. Phạm vi hưởng và mức hưởng BHYT đối với người mắc lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn theo quy định tại Điều 7, Thông tư 04/2016/TT-BYT. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thì được chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm của người bệnh tới cơ sở khám chữa bệnh BHYT có đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật.

Đối với thuốc chống lao, hiện nay các thuốc điều trị bệnh lao vẫn do Chương trình phòng, chống lao quốc gia mua và cấp miễn phí tại các đơn vị tham gia khám chữa bệnh lao từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn viện trợ. Cung ứng, phân phối và quản lý thuốc chống lao vẫn áp dụng theo cơ chế hiện hành. Với cơ sở có khả năng sử dụng thuốc chống lao trong danh mục thuốc BHYT tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành.

Liên quan đến nội dung này, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập thực hiện nghiêm hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2016/TT-BYT. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân trong việc phòng chống bệnh lao, tiến tới thanh toán bệnh lao vào năm 2030.

Khánh Phong