Đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Cập nhật: 08:20 | 12/05/2019
Ở Việt Nam đã ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm an sinh xã hội đối với người khuyết tật (NKT) cũng như có những biện pháp khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ trong các hoạt động giúp NKT hòa nhập cộng đồng.

Có thể nói công tác xã hội hóa hoạt động trợ giúp NKT luôn luôn được kêu gọi thực hiện, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ, trợ giúp về tài chính, kỹ thuật để thực hiện hoạt động chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, cung cấp dịch vụ khác trợ giúp NKT. Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng, chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp NKT được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó việc tiếp tục phát triển các hình thức quỹ trợ giúp NKT tại cộng đồng nhằm huy động các nguồn lực từ thiện khác nhau trong cộng đồng để trợ giúp NKT cũng đang phát huy tốt vai trò.

Việc đẩy mạnh thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật; chống kỳ thị, phân biệt đối xử NKT. Thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, thiết thực; phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo đức xã hội. Song song với đó là công tác giáo dục đối với NKT, NKT được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với độ tuổi quy định đối với giáo dục phổ thông; được ưu tiên trong tuyển sinh; được miễn, giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của cá nhân không thể đáp ứng; được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo; được xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập...

day manh cac hoat dong tro giup nguoi khuyet tat
Chăm sóc, giúp đỡ NKT là việc làm giàu tính nhân văn, đòi hỏi phải có sự cảm thông, chia sẻ của toàn xã hội.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nơi cư trú được quan tâm thiết thực. Tại các trạm y tế cấp xã có trách nhiệm triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; hướng dẫn NKT phương pháp phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe NKT; khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với phạm vi chuyên môn cho NKT. Cùng với đó là công tác nuôi dưỡng NKT trong cơ sở bảo trợ xã hội, NKT đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Việc dạy nghề đối với NKT luôn luôn được Nhà nước bảo đảm, NKT được tư vấn học nghề miễn phí, lựa chọn và học nghề theo khả năng, năng lực bình đẳng như những người khác. Cơ sở dạy nghề có trách nhiệm cấp văn bằng, chứng chỉ, công nhận nghề đào tạo khi NKT học hết chương trình đào tạo và đủ điều kiện theo quy định của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề. Cơ sở dạy nghề tổ chức dạy nghề cho NKT phải bảo đảm điều kiện dạy nghề cho NKT và được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. NKT học nghề, giáo viên dạy nghề cho NKT được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Song song với dạy nghệ là hoạt động tạo việc làm đối với NKT. Các cơ quan, tổ chức, DN, cá nhân không được từ chối tuyển dụng NKT có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của NKT. Cơ quan, tổ chức, DN, cá nhân sử dụng lao động là NKT tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho NKT...

Trong hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch đối với NKT cũng được quan tâm đúng mức. NKT đặc biệt nặng được miễn, NKT nặng được giảm giá vé và giá dịch vụ khi sử dụng một số dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch theo quy định của Chính phủ. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của NKT được lồng ghép vào đời sống văn hóa cộng đồng, được tổ chức đa dạng về loại hình, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của NKT. Đại hội thể thao NKT toàn quốc, giải thi đấu thể thao, hội thi văn nghệ của NKT được tổ chức phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của NKT và điều kiện kinh tế - xã hội.

Để bảo đảm việc hòa nhập của NKT cần đảm bảo được điều kiện tiếp cận đối với NKT. Theo đó, nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội được xây dựng, phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với NKT. Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu đến ngày 1-1-2025, tất cả nhà chung cư, trụ sở làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội khác phải bảo đảm điều kiện tiếp cận thuận tiện đối với NKT. Trong vấn đề tham gia giao thông của NKT cần bảo đảm, phương tiện giao thông cá nhân của NKT khi tham gia giao thông phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với điều kiện sức khỏe của NKT.

Phương tiện giao thông cá nhân đòi hỏi phải có giấy phép điều khiển thì NKT được học và cấp giấy phép điều khiển đối với phương tiện đó. NKT đặc biệt nặng và NKT nặng được miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông bằng môt ̣ số phương tiện giao thông công cộng theo quy định của Chính phủ... Với những biện pháp tổng thể trên việc giúp đỡ NKT hòa nhập với cộng đồng được xem là công việc chung của toàn xã hội chứ không phải riêng một cá nhân, tổ chức nào. Có thực hiện được điều đó thì NKT mới có thêm điều kiện để tự tin tiếp cận xã hội tốt hơn.

Bản Sa

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250