Hà Nội

Đẩy mạnh triển khai tín dụng chính sách xã hội

Cập nhật: 15:18 | 21/10/2017
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5204/UBND-KHVX triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2020.
day manh trien khai tin dung chinh sach xa hoi
Ảnh minh họa

Theo đó, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hành Chính sách xã hội (NHCSXH) các cấp chủ động tham mưu cấp ủy, HĐND, UBND các cấp quan tâm bố trí chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Quan tâm triển khai thực hiện công tác kiểm tra giám sát, chấn chỉnh, ngăn ngừa những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở, kịp thời tham mưu, kiến nghị các cấp, các ngành điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách phù hợp tình hình thực tế địa phương. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1423/VPCP-KTTH ngày 2/3/2015.

Các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sở, ban, ngành liên quan chủ động tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan trên địa bàn TP Hà Nội, đảm bảo kịp thời, chất lượng và hiệu quả. Tham mưu UBND thành phố bố trí ngân sách chuyển bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, chủ động đề xuất giải pháp tiếp tục hỗ trợ, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách hằng năm bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH cho vay, đáp ứng nhu cầu vay của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ, thành phố đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Phối hợp với NHCSXH thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công và các hoạt động của các Hội, đoàn thể với hoạt động tín dụng chính sách, giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

Các Hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện nghiêm túc, đầy đủ những nội dung công việc được ủy thác, bảo đảm việc cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, tuân thủ đúng quy định pháp luật, NHCSXH và thành phố. Đồng thời, tiếp tục phối hợp NHCSXH củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn.

Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội tích cực, chủ động tham mưu UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội của trung ương, HĐQT, NHCSXH và thành phố. Tổ chức quản lý nguồn vốn chặt chẽ, cho vay đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo an toàn vốn. Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể các cấp và đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác hiện đại hóa tin học, thông tin tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của của các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn, các Điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn.

T.Quang