Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị

Cập nhật: 08:38 | 17/04/2018
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị (TT&VMĐT) trên địa bàn Thủ đô.  

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các quy định liên quan-trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh lại kỷ cương trật tự xây dựng; đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai những giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác đảm bảo TT&VMĐT trên địa bàn, nhanh chóng khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội TP đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và của TP về quản lý đô thị, gắn với triển khai tốt các phong trào tại cộng đồng; phát huy vai trò giám sát cộng đồng đối với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc thực hiện pháp luật và các quy định của TP.

Sở Văn hoá-thể thao, Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn theo ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền PBGDPL, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cổ động trực quan tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, TT&VMĐT, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường, nhất là tại các khu trung tâm, những nơi giáp ranh các tỉnh, TP, trên các tuyến quốc lộ, sân bay, nhà ga, bến xe... Tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan đô thị.

Đảng ủy khối ĐH, CĐ, ngành Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các trường ĐH, CĐ và các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các giờ học chính khoá về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, TT&VMĐT cho học sinh, sinh viên; quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên về chấp hành trật tự an toàn giao thông, VMĐT…

Các báo, đài, bản tin TP mở các chuyên trang, chuyên mục, biên soạn tin, bài phản ánh việc triển khai công tác đảm bảo TT&VMĐT của các địa phương, đơn vị; kết quả kiểm tra, giải quyết vi phạm của các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện, nhất là hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo 197 TP và Ban Chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã.

Thịnh An