Đề xuất rút thời hạn ưu tiên mua tài sản chung từ 3 tháng xuống còn 1 tháng

Cập nhật: 13:10 | 04/06/2018
“Thời hạn ưu tiên mua tài sản chung của chủ sở hữu chung là 3 tháng đối với bất động sản, 1 tháng đối với động sản là quá dài - ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thi hành án”- Bà Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 (Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp) thông tin tại Hội thảo Thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự (THADS) tại Việt Nam diễn ra sáng 4-6.

Hội thảo do Tổng cục THADS (Bộ Tư pháp) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức.

Theo bà Lê Thị Kim Dung, việc quy định thời hạn ưu tiên mua tài sản chung của chủ sở hữu chung quá dài cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án nhưng không tách rời đối với tài sản kê biên.

Cũng liên quan đến thủ tục đề nghị ưu tiên mua tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung, Vụ trưởng Lê Thị Kim Dung cho biết: Pháp luật chưa quy định cụ thể khoản chi phí liên quan đến việc kê biên, định giá tài sản đối với phần tài sản không phải của người phải thi hành án. Chưa quy định cụ thể việc Chấp hành viên lập hợp đồng mua bán phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung với người khác và tính pháp lý của hợp đồng này.

Từ thực tế này, Đoàn khảo sát đã đề xuất rút ngắn thời hạn ưu tiên mua tài sản chung của chủ sở hữu chung quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật THADS xuống còn 30 ngày đối với bất động sản, 15 ngày đối với động sản, đối với lần bán tiếp theo là 10 ngày kể từ ngày thông báo hợp lệ.

de xuat rut thoi han uu tien mua tai san chung tu 3 thang xuong con 1 thang
Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1 Lê Thị Kim Dung thông tin kết quả khảo sát

Trước đó, để đánh giá tình hình thực hiện Quy trình tổ chức THADS và tổ chức triển khai các thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS, Tổng cục THADS đã tiến hành khảo sát tại 4 địa phương gồm: TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ, Tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Đồng Nai. Đoàn đã khảo sát trực tiếp tại 11 cơ quan THADS, 4 chi nhánh các ngân hàng, 4 công ty/doanh nghiệp đấu giá tài sản, 1 văn phòng thừa phát lại, 1 công ty, doanh nghiệp thẩm định giá và khoảng 20 đương sự (người được thi hành án và người phải thi hành án) tại các Chi cục THADS.

Tại các buổi làm việc Đoàn đã nghe ý kiến phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS; trực tiếp đối thoại, trao đổi với Chấp hành viên, người dân, cơ quan, tổ chức có liên quan về những nội dung còn vướng mắc; ghi nhận, phản ánh đầy đủ về kết quả khảo sát. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Thanh Hải