Điện mừng Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật: 09:04 | 03/02/2018
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2018), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
dien mung ban chap hanh trung uong dang cong san viet nam

Nội dung Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: "Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong suốt 88 năm qua và coi những thành tựu, thắng lợi của Việt Nam như của chính mình, đồng thời là nguồn cổ vũ động viên to lớn, mạnh mẽ đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, bảo vệ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền và để lại cho các thế hệ con cháu mai sau, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và trên thế giới".

Nội dung Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: "Đảng Nhân dân Campuchia nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong việc thực hiện đường lối đổi mới làm cho đất nước Việt Nam phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra".

Theo TTXVN