DN sử dụng từ 30% lao động khuyết tật được hưởng chính sách ưu đãi

Cập nhật: 09:10 | 08/06/2019
“Cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật (NKT), trong đó có thương binh được công nhận là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% lao động trở lên là NKT. Đồng thời được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về NKT”. Đây là nội dung được Bộ LĐ-TB&XH cho biết trong văn bản trả lời kiến nghị của Hiệp hội Thương binh và NKT.

Theo phản ánh của Hiệp hội Thương binh và NKT, NKT bao hàm cả thương binh, bệnh binh. Thực tế đã hình thành các mô hình: Doanh nghiệp (DN) chỉ sử dụng lao động là NKT, DN sử dụng cả lao động là thương binh và NKT. Lại có DN chỉ sử dụng lao động là thương binh. Do đó, Hiệp hội đề nghị Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, bổ sung công nhận các mô hình DN có tính đặc thù. Đó là: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% lao động là thương binh và NKT trở lên” và “Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% lao động là thương binh trở lên”. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ cơ chế hỗ trợ đặc thù cho loại hình “Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% lao động là thương binh trở lên”.

dn su dung tu 30 lao dong khuyet tat duoc huong chinh sach uu dai
DN sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật trong đó có thương binh được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về người khuyết tật. Ảnh minh họa

Trả lời Hiệp hội, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hồ sơ, thủ tục và trình tự công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30-10-2018. Theo đó nêu rõ, lao động là NKT phải có bản sao Giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp. Do vậy, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là NKT trong đó có thương binh được công nhận là cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% lao động trở lên là NKT. Đồng thời được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về NKT.

Ngoài kiến nghị kể trên, Hiệp hội thương binh và NKT cũng kiến nghị, miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng từ 51% lao động là NKT trở lên. Cùng với đó điều chỉnh quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 9 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP: “Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 70% lao động là NKT trở lên. Giảm 50% tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% đến dưới 70% lao động là NKT” bằng quy định: “Miễn tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước phục vụ sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng từ 51% lao động là NKT trở lên". Theo quan điểm của Hiệp hội, quy định như vậy sẽ phù hợp hơn với thực tế, giữ được sự ổn định để phát triển, đáp ứng nguyện vọng của NKT và các DN sử dụng nhiều lao động là NKT hiện nay.

Tiếp thu ý kiến của DN, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật NKT.

Thanh Hải

tra-cuu-diem-thi-bottom-article