Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu

Cập nhật: 11:30 | 03/01/2018
Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (DN) với nhiều sửa đổi quan trọng.

Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (DN) với nhiều sửa đổi quan trọng.

Cụ thể, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi quy định về: Việc ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký DN; Hồ sơ, thủ tục đăng ký chuyển đổi DN tư nhân thành công ty cổ phần; Cấp Giấy xác nhận ngành, nghề kinh doanh; Con dấu của DN, Đăng ký DN qua mạng điện tử; Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần; Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN; Chuyển đổi hộ kinh doanh thành DN.

Theo đó, DN có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của DN, chi nhánh, văn phòng đại diện. DN có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, DN gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi DN, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN.

Phòng Đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Dự thảo cũng sửa trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN. Cụ thể, trường hợp hồ sơ đăng ký thành lập mới DN là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về hành vi vi phạm và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN.

Nếu hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh hủy bỏ những thay đổi được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký DN được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất.

Trường hợp DN đã đăng ký có cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng bị cấm thành lập DN thì với DN tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu, Phòng Đăng ký kinh doanh quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổ phần và công ty hợp danh thì Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu DN thay đổi thành viên hoặc cổ đông thuộc đối tượng không được quyền thành lập DN trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn nói trên mà DN không đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN.

Theo thống kê, từ ngày 1-1-2017 đến hết ngày 11-12-2017, tỷ lệ hồ sơ đăng ký DN qua mạng điện tử của cả nước đạt 45,8%, tăng gấp 3,27 lần so với cùng kỳ năm 2016.

H.L