Đôn đốc doanh nghiệp đấu giá chuyển đổi mô hình

Cập nhật: 07:51 | 20/06/2019
Các doanh nghiệp (DN) bán đấu giá tài sản chưa chuyển đổi nếu sau ngày 1-7-2019 mà không thực hiện việc chuyển đổi thì theo quy định của Luật Đấu giá tài sản phải chấm dứt hoạt động hành nghề đấu giá tài sản. 

Theo Bộ Tư pháp, thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Đấu giá tài sản, thời gian qua, Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã phối hợp với các Sở, ban, ngành tại địa phương tham mưu, báo cáo UBND cấp tỉnh trong việc tạo điều kiện cho các DN đấu giá tài sản thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định. Đến nay, cơ bản DN đấu giá tài sản tại các địa phương đã chuyển đổi xong đăng ký hoạt động và hành nghề đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tư pháp cho biết còn tình trạng một số DN gặp khó khăn, vướng mắc sau khi chuyển đổi như do chưa thu hồi được công nợ, chưa quyết toán được thuế, bảo hiểm xã hội, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký nên chưa thể chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về DN.

don doc doanh nghiep dau gia chuyen doi mo hinh
Ảnh minh họa

Để tiếp tục tạo điều kiện cho các DN đấu giá thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động, Bộ Tư pháp đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì rà soát, lập danh sách các DN đấu giá tài sản thành lập theo Luật Doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đốn đốc các DN thực hiện chuyển đổi theo đúng quy định. Cùng với đó, thông báo đến các DN thành lập theo Luật Doanh nghiệp đã chuyển đổi hoạt động của mình và được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động hoặc DN chưa chuyển đổi nếu sau ngày 1-7-2019 mà không thực hiện việc chuyển đổi thì theo quy định của Luật Đấu giá tài sản phải chấm dứt hoạt động hành nghề đấu giá tài sản.

Cùng với đó, thực hiện rà soát đội ngũ đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản tại địa phương đến ngày 1-7-2019. Trường hợp phát hiện người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá thuộc trường hợp thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Đấu giá tài sản thì Sở Tư pháp thực hiện trình tự, thủ tục đề nghị thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định. Riêng đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Luật Đấu giá tài sản thì thời hạn 2 năm được tính từ ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực (ngày 1-7-2017).

Bộ Tư pháp cũng đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn các DN đấu giá tài sản thành lập theo Luật Doanh nghiệp chủ động liên hệ và đề nghị người có tài sản đấu giá thanh lý các hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã đấu giá thành. Tham mưu, báo cáo UBND cấp tỉnh quán triệt, chỉ đạo cơ quan, tổ chức là người có tài sản đấu giá tại địa phương, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm có giải pháp để tạo điều kiện cho DN đấu giá tài sản thành lập theo Luật Doanh nghiệp sau khi chuyển đổi toàn bộ hoạt động của DN được thu hồi công nợ, quyết toán thuế, bảo hiểm xã hội, thanh lý hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và chấm dứt hoạt động DN theo pháp luật về DN.

Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, trong thời gian 2 năm kể từ ngày Luật có hiệu lực (từ ngày 1-7-2017), các DN đấu giá tài sản thành lập trước đây theo Luật DN phải chuyển đổi sang mô hình DN đấu giá tài sản thành lập theo Luật Đấu giá tài sản. Theo đó, các DN đấu giá phải tiến hành chuyển đổi thành DN tư nhân hoặc Cty hợp danh. Nghĩa là, các DN đấu giá tài sản hoạt động với mô hình Cty CP, Cty TNHH… buộc phải chuyển đổi thành DN tư nhân hoặc Cty hợp danh.

Thanh Hải

tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-300x250